MỤC: Kênh Đầu Tư

Ký quỹ Techcombank

Ký quỹ Techcombank là một trong những biện pháp mà nhà đầu tư không thể bỏ qua nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Ký quỹ là gì? Ký quỹ được quy định như thế nào? Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong ký quỹ của Techcombank ra sao? Những thắc mắc […]

Ưu điểm của việc đa dạng hóa danh mục đầu tư là gì?

Đa dạng hóa là chìa khóa để duy trì mức rủi ro ở mức thấp nhất và lập kế hoạch đầu tư hiệu quả. Xem xét chuyển động của thị trường, một danh mục đầu tư đa dạng sẽ giúp phân bổ rủi ro tài chính trên các công cụ khác nhau. Quá trình này […]

Các loại quỹ mở phổ biến nhất hiện nay cho nhà đầu tư

cac-loai-quy-mo-pho-bien-nhat-hien-nay-cho-nha-dau-tu

Nhiều nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ bằng cách sử dụng kết hợp các loại quỹ mở. Các quỹ này thường được xếp vào một trong bốn loại: vốn chủ sở hữu, thu nhập cố định, thị trường tiền tệ, hoặc hỗn hợp (cân bằng). Quỹ vốn chủ sở […]

Tầm quan trọng của việc phân bổ tài sản trong quỹ mở

tam-quan-trong-cua-viec-phan-bo-tai-san-trong-quy-mo

Nhà đầu tư muốn giảm thiểu thiểu rủi ro cũng như tối đa hóa lợi nhuận đầu tư thì cần biết cách phân bổ tài sản phù hợp. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng có thể hiểu và thực hiện nguyên tắc này một các đúng đắn. Trong trường hợp này, bạn […]