Quỹ đầu tư Trái phiếu linh hoạt FlexiCA$H (TCFF)

FlexiCA$H là một quỹ đầu tư thuộc quỹ mở iFund, đây là hình thức đầu tư trái phiếu khá mới mẻ tại Việt Nam. Mục tiêu chính của quỹ FlexiCA$H (TCFF) là giúp tối đa hóa lãi suất từ dòng tiền lưu động ngắn hạn.

Mua ngay Mở tài khoản

Techcom Securities (TCBS) cung cấp những gì?

techcom-securities-tcbs-mang-lai-nhung-gi
  • Tiếp cận, đầu tư vào các tài sản có chất lượng tín dụng tốt, thanh khoản cao và linh hoạt.
  • Có các công cụ sàng lọc, tìm kiếm trực tuyến giúp nhà đầu tư nghiên cứu và lựa chọn mua chứng chỉ quỹ (CCQ) phù hợp.
  • Hướng dẫn từ các chuyên gia về tài chính, chứng khoán.
  • FlexiCA$H không phí tham gia, không phí bán lại, không giới hạn thời gian đầu tư.
  • Phí quản lý thấp và giao dịch trực tuyến dễ dàng.

Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt FlexiCa$h (TCFF) là gì?

  • Quỹ trái phiếu FlexiCA$H (TCFF) là quỹ mở được đầu tư 80% giá trị tài sản ròng (NAV) vào các loại chứng khoán với kỳ hạn cực ngắn (thường sẽ đáo hạn trong vòng 1 năm).
  • Giống như các quỹ đầu tư trái phiếu khác, FlexiCA$H có thể đầu tư vào nhiều loại chứng khoán khác nhau bao gồm: tín phiếu, trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, giấy tờ có giá và tài sản được bảo đảm bằng các thu nhập cố định khác,…
quy-dau-tu-trai-phieu-linh-hoat-flexicah-tcff-la-gi

Tại sao nên đầu tư vào Quỹ trái phiếu FlexiCa$h (TCFF)?

tai sao nen dau tu vao quy flexicah tcff
  • FlexiCA$H (TCFF) là giải pháp đầu tư ưu việt cho các doanh nghiệp và cá nhân để tối ưu hóa dòng tiền nhà rỗi trong tài khoản.
  • Việc mua bán Chứng chỉ quỹ trong quỹ TCFF được thực hiện hàng ngày với mục tiêu là bảo toàn vốn, tạo lợi nhuận ngắn hạn cao hơn so với các khoản tiền gửi không kỳ hạn của Ngân hàng.
  • Quỹ đầu tư trái phiếu ngắn hạn TCFF có rủi ro lãi suất thấp hơn so với các quỹ đầu tư trái phiếu trung hoặc dài hạn. Điều này giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn trước những biến động của thị trường.

Lợi ích khi đầu tư quỹ trái phiếu FlexiCa$h (TCFF)

Lợi nhuận kỳ vọng theo thời gian cho Nhà đầu tư của FlexiCa$h (TCFF)

Với mức 6%/năm, thì lợi nhuận kỳ vọng theo thời gian cho Nhà đầu tư mới của FlexiCA$H sẽ là:

Thời gian đầu tư

(tháng)

1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng
Phí mua lại 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Thuế TNCN 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Lợi nhuận quy năm cho KHCN 0.6% 3.2% 4.1% 4.6% 5.2% 5.5% 5.7%
Lợi nhuận quy năm cho KHDN 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

Thông tin chi tiết về quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt FlexiCA$H (TCFF)

Chiến lược đầu tư

FlexiCA$H là giải pháp đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trong việc tối đa hóa tổng lợi tức từ dòng tiền lưu động ngắn hạn với rủi ro hợp lý.

Mục tiêu của FlexiCA$H là giúp nhà đầu tư bảo toàn vốn hiện có, cung cấp lợi nhuận ngắn hạn cao hơn so với tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng.

Báo cáo NAV
bao cao na quy flexicash tcff
Danh mục đầu tư và tỷ trọng

Danh mục và tỷ trọng đầu tư chi tiết của Quỹ được công bố tại Báo cáo “[TCBS] Quỹ TCBF, FlexiCA$H và TCEF” gửi hàng tuần qua email tới Khách hàng mở tài khoản chứng khoán tại Techcom Securities.

Danh mục đầu tư của FlexiCA$H bao gồm: tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, giấy tờ có giá và trái phiếu của các doanh nghiệp uy tín.

Mức phí giao dịch Quỹ

Lợi nhuận mục tiêu 6%/năm của FlexiCA$H đã là lợi nhuận sau khi đã trừ phí quản lý trên đây.

Quỹ FlexiCA$H Phí quản lý Phí phát hành Phí mua lại
FlexiCA$H 1.2%/NAV/năm 0% 0%
Xem xét các rủi ro

Lưu ý: Đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ là đầu tư có rủi ro và lợi nhuận không được đảm bảo. Đây không phải là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Quý nhà đầu tư cần tham khảo kỹ các tài liệu sản phẩm và hợp đồng để hiểu rõ về các rủi ro trước khi quyết định tham gia. Xin cảm ơn!

Các sản phẩm đầu tư khác có thể bạn quan tâm