Quỹ mở iFund bao gồm Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF), Quỹ Cổ phiếu Techcom top 30 (TCEF) và Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt FlexiCash (TCFF) được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Techcom Securities (TCBS)

Tùy theo mục tiêu và mong muốn đầu tư, khách hàng có thể lựa chọn tham gia các quỹ này, và số tiền đầu tư chỉ từ 10.000 VND (mười nghìn VND)

Lưu ý: Đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ là đầu tư có rủi ro và lợi nhuận không được đảm bảo. Đây không phải là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Quý nhà đầu tư cần tham khảo kỹ các tài liệu sản phẩm và hợp đồng để hiểu rõ về các rủi ro trước khi quyết định tham gia. Xin cảm ơn!

Sẵn sàng đầu tư ngay hôm nay?

Mở tài khoản ngay!