MỤC: Kênh Đầu Tư

Quỹ mở trái phiếu có trả lãi suất hàng tháng không?

quy-mo-trai-phieu-co-tra-lai-suat-hang-thang-khong-ifund

Một trong những cách để nhà đầu tư kiếm thu nhập từ quỹ mở trái phiếu đó là nhận lãi suất định kỳ. Thông thường, mức lãi suất được trả bởi quỹ trái phiếu có thể thay đổi tuỳ theo hiệu suất hoạt động của các trái phiếu mà quỹ đang nắm giữ. Vì vậy, […]

Nên mua chứng chỉ quỹ trái phiếu vào thời điểm nào?

nen-mua-chung-chi-quy-trai-phieu-vao-thoi-diem-nao-ifund

Thông thường, nhà đầu tư mua trái phiếu và chứng chỉ quỹ trái phiếu nên tránh đầu tư trong thời kỳ lãi suất thị trường tăng. Lý do rất đơn giản: lãi suất cao hơn khiến trái phiếu hiện tại kém hấp dẫn hơn vì lãi suất tương đối nhỏ. Do đó, lãi suất tăng […]

Các loại quỹ mở có rủi ro và lợi nhuận tiềm năng gì?

cac-loai-quy-mo-co-rui-ro-va-loi-nhuan-tiem-nang-gi-ifund-tcbs

Quỹ mở là hình thức đầu tư đại chúng, trong đó, gom tiền từ một số lượng lớn các nhà đầu tư và mua vào các loại chứng khoán khác nhau. Đầu tư vào quỹ mở có thể không có mức lợi nhuận cao như đầu tư vào cổ phiếu, nhưng sản phẩm này mang […]

Quỹ đầu tư trái phiếu hoạt động như thế nào?

quy-dau-tu-trai-phieu-hoat-dong-nhu-the-nao-ifund

Trái phiếu là một trong những loại chứng khoán cơ sở phổ biến nhất hiện này trên thị trường. Nhà đầu tư thường lựa chọn trái phiếu bởi vì khả năng mang lại nguồn thu nhập cố định và tương đối ít biến động hơn so với cổ phiếu. Mọi người có thể mua trái […]

Thời hạn sử dụng của Bản cáo bạch quỹ mở là gì?

thoi-han-su-dung-cua-ban-cao-bach-quy-mo-la-gi-ifund

Khi đầu tư vào quỹ mở, nhà đầu tư sẽ nhận được bản cáo bạch của quỹ. Các phiên bản cập nhật của bản cáo bạch được gửi cho các nhà đầu tư trong suốt cả năm theo yêu cầu pháp lý. Nhiều nhà đầu tư có thể không quá chú trọng đến việc đọc […]