Tag Archives: vay margin

Ký quỹ Techcombank

Ký quỹ Techcombank là một trong những biện pháp mà nhà đầu tư không thể bỏ qua nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Ký quỹ là gì? Ký quỹ được quy định như thế nào? Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong ký quỹ của Techcombank ra sao? Những thắc mắc […]