Làm cách nào để tôi đầu tư vào các quỹ mở?

lam-cach-nao-de-toi-dau-tu-vao-cac-quy-mo

Có nhiều cân nhắc quan trọng mà một nhà đầu tư nên tính đến trước khi thêm chứng chỉ quỹ mở vào danh mục đầu tư của họ. Các quỹ mở có vô số loại, bao gồm những quỹ tập trung vào các loại tài sản khác nhau. Mặc dù có thể khó hiểu, nhưng việc làm quen với một vài khái niệm chính sẽ giúp bạn hiểu thêm từ cách chúng hoạt động đến cách thêm chúng vào danh mục đầu tư của bạn.

1. Đầu tư quỹ mở

Đối với tất cả các ý định và mục đích, quỹ mở đóng vai trò như một giải pháp thay thế cho các nhà đầu tư không có khả năng mua một tài khoản được quản lý riêng. Quỹ mở được hình thành khi các nhà đầu tư có số vốn nhỏ hơn, gom tiền của họ lại với nhau và sau đó thuê người quản lý danh mục đầu tư để điều hành danh mục đầu tư của nhóm hợp nhất — sau đó mua các cổ phiếu, trái phiếu hoặc chứng khoán khác theo cách phù hợp với bản cáo bạch của quỹ. Sau đó, mỗi nhà đầu tư nhận được miếng bánh tương ứng của họ trong khi chia sẻ các khoản chi phí, hiển thị trong một thứ gọi là tỷ lệ chi phí quỹ mở.

Các quỹ mở có thể được cấu trúc theo một số cách khác nhau, bao gồm quỹ mở cổ phiếu, quỹ mở trái phiếu, quỹ mở hỗn hợp, v.v.

2. Lựa chọn đầu tư các quỹ mở phù hợp

2.1. Các loại quỹ mở

Đây là lúc mà bạn sẽ muốn tập trung sự chú ý của mình trong khi thực hiện nghiên cứu về các loại quỹ mở hiện có. Số lượng quỹ mở hiện có sẵn cho các nhà đầu tư ngang bằng với số lượng cổ phiếu trên các sàn giao dịch. Mỗi quỹ này là duy nhất nhưng có thể được phân loại dựa trên loại chứng khoán cơ bản được nắm giữ trong đó. Ở cấp độ rộng nhất, quỹ thuộc một trong ba loại: vốn chủ sở hữu (là cổ phiếu), thu nhập cố định (là trái phiếu) và thị trường tiền tệ (tương tự như tiền mặt).

Các quỹ đầu tư cổ phần và quỹ thu nhập cố định có các danh mục phụ cho phép nhà đầu tư tạo ra một mạng lưới hẹp đầu tư. Ví dụ: một nhà đầu tư quỹ cổ phần có thể đầu tư vào một quỹ công nghệ chỉ đầu tư vào các công ty công nghệ thân thiện với môi trường. Tương tự như vậy, một nhà đầu tư quỹ trái phiếu đang tìm kiếm thu nhập hiện tại có thể đầu tư vào một quỹ chứng khoán chính phủ chỉ đầu tư vào chứng khoán chính phủ. Cái gọi là quỹ cân bằng là quỹ mở sở hữu cả cổ phiếu và trái phiếu.

2.2. Mức độ rủi ro của các quỹ mở

Như với tất cả các khoản đầu tư tài chính, mức độ rủi ro là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi đánh giá các quỹ mở. Là một nhà đầu tư, bạn nên cố gắng hết sức để hiểu mức độ rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận và sau đó tìm kiếm một quỹ nằm trong khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Đương nhiên, bạn đang đầu tư với một số mục tiêu, vì vậy hãy thu hẹp danh sách ứng viên bằng cách tập trung vào các quỹ đáp ứng nhu cầu đầu tư của bạn trong khi vẫn nằm trong các thông số rủi ro của bạn.

Ngoài ra, hãy kiểm tra xem số tiền tối thiểu để đầu tư vào quỹ là bao nhiêu. Các quỹ có các ngưỡng tối thiểu khác nhau tùy thuộc vào việc đó là tài khoản hưu trí hay tài khoản nghỉ hưu.

3. Mua chứng chỉ quỹ mở

Đầu tư vào quỹ mở chủ yếu thông qua hình thức mua bằng chứng chỉ quỹ. Các quỹ mở có thể được mua trực tiếp từ công ty quản lý quỹ mở, ngân hàng hoặc công ty môi giới. Trước khi có thể bắt đầu đầu tư, bạn cần phải có tài khoản với một trong những tổ chức này trước khi đặt lệnh mua.

3.1. Chi phí khi đầu tư quỹ mở

Quỹ mở sẽ là quỹ “có thu phí bán” hoặc “không thu phí bán”, là một thuật ngữ tài chính cho việc trả hoa hồng hoặc không trả hoa hồng.

Nếu bạn đang sử dụng một chuyên gia đầu tư để hỗ trợ bạn, bạn có thể sẽ phải trả một khoản tiền lớn. Điều đó nói rằng, quỹ “không thu phí bán” không miễn phí. Tất cả các quỹ mở đều có chi phí nội bộ. Một phần số tiền đầu tư của bạn sẽ giúp trả cho công ty quỹ, người quản lý quỹ và các khoản phí khác liên quan đến việc điều hành quỹ mở. Các khoản phí này thường sẽ được công khai minh bạch với bạn và được đưa ra khỏi tài sản của quỹ mở. Bạn nên luôn dành thời gian để xem xét tất cả các khoản phí và lệ phí khác nhau khi đầu tư vào quỹ mở.

3.2. Quy trình mua chứng chỉ quỹ

Quá trình mua quỹ mở có thể được thực hiện qua điện thoại, trực tuyến hoặc gặp trực tiếp nếu bạn đang giao dịch với đại diện tài chính. Để đặt lệnh mua chứng chỉ quỹ, bạn sẽ cho biết số tiền bạn muốn đầu tư và quỹ mở nào bạn muốn mua. Cho dù bạn chọn quỹ mở nào, giá bạn trả cho chứng chỉ quỹ sẽ được xác định bằng giá đóng cửa của chứng chỉ quỹ vào cuối ngày đó.

5/5 - (1 bình chọn)