Các quỹ mở không thu phí bán hàng

cac-quy-mo-khong-thu-phi-ban-hang

Bạn nên đầu tư vào quỹ mở không thu phí bán hay quỹ có thu phí bán? Bạn nên tự đầu tư vào quỹ mở hay thông qua một cố vấn? Trước khi bạn đưa ra quyết định về quỹ mở tốt nhất để mua, bạn nên tìm hiểu loại quỹ này là gì và chi phí bạn sẽ phải trả bằng các loại quỹ mở khác nhau.

Như trường hợp của hầu hết mọi tình huống đầu tư, các yếu tố chính liên quan đến việc quyết định cách đầu tư vào một số loại chứng khoán nhất định phụ thuộc vào mục tiêu tài chính và sở thích cá nhân của nhà đầu tư.

1. Phí bán của một quỹ mở là gì?

Phí bán của quỹ mở là một khoản phí được tính khi nhà đầu tư thực hiện giao dịch mua chứng chỉ quỹ. Phí bán có thể được tính khi mua chứng chỉ quỹ (phí gia nhập) hoặc sau khi bán chứng chỉ quỹ (phí rút vốn). Những khoản này được trả cho người môi giới để bán quỹ (hoặc tư vấn cho nhà đầu tư mua quỹ). Các quỹ mở không tính phí được gọi là quỹ mở không thu phí bán.

Một số loại quỹ có thể dễ bị nhầm lẫn với quỹ không thu phí bán. Thông thường, chứng chỉ quỹ loại B và chứng chỉ quỹ loại C không tính phí bán của người dùng. Nói cách khác, trên lý thuyết, có vẻ như nếu bạn đầu tư vào chứng chỉ quỹ loại B hoặc C, bạn đang đầu tư vào một quỹ không thu phí bán nhưng trong thực tế, bạn chỉ đang đầu tư vào một quỹ có tính phí rút vốn. Một quỹ mở không thu phí bán thực sự không có phí bán hàng trước hoặc sau khi mua, bán chứng chỉ quỹ.

2. Chi phí của quỹ mở không thu phí bán là bao nhiêu?

Không có gì là miễn phí trong thế giới đầu tư. Điều này cũng đúng với các quỹ không thu phí bán. Các quỹ không thu phí bán có thể miễn phí bán hàng nhưng chúng vẫn có chi phí nhất định để đảm bảo cho việc hoạt động của quỹ.

Tất cả các loại quỹ mở có thu phí bán hoặc không thu phí bán đều mang các khoản phí được thanh toán từ tài sản của quỹ cho các cố vấn đầu tư của quỹ (trái ngược với việc trả cho cố vấn / nhà môi giới bán quỹ). Nói cách khác, các nhà đầu tư coi các khoản phí này như một khoản giảm lợi nhuận ròng của họ so với một khoản chi phí trên báo cáo ngân hàng hoặc công ty môi giới của họ.

Phí quỹ mở được biểu thị bằng một thứ gọi là tỷ lệ chi phí, là tỷ lệ phần trăm thể hiện chi phí hoạt động của quỹ mở. Phí và chi phí rất khác nhau giữa các quỹ và có thể dao động từ dưới 0,10% đến hơn 2,00%, tùy thuộc vào phong cách đầu tư, vốn hóa thị trường, tài sản quỹ, công ty quỹ và loại chứng chỉ quỹ của quỹ.

3. Bạn nên tự đầu tư hay nên đầu tư thông qua một cố vấn?

Một số nhà đầu tư thích tự đầu tư vào các quỹ không thu phí bán. Mỗi nhà đầu tư có lý do riêng để đi theo con đường tự làm. Các lý do khác nhau, từ việc tránh chi phí cho đến việc không tin tưởng các cố vấn tài chính.

Nhiều nhà đầu tư tự làm chọn cách tiếp cận thông thường là mua các quỹ mở không thu phí bán không tốn kém thông qua website trực tiếp của công ty quản lý quỹ. Họ có thể chọn một quỹ trên diện rộng, được quản lý thụ động theo một chỉ số như quỹ chỉ số S&P 500. Họ có thể kết hợp các chỉ số khác nhau để xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng bao gồm một số hoặc nhiều phần của thị trường

Mặt khác, nhiều nhà đầu tư đã tìm thấy các cố vấn đáng tin cậy tính phí dựa trên tài sản được đầu tư thay vì tính phí hoa hồng bán hàng. Các cố vấn chỉ thu phí có thể giúp các nhà đầu tư xác định phân bổ tài sản phù hợp dựa trên mục tiêu của nhà đầu tư và giúp họ duy trì hành trình vượt qua thời điểm tốt và xấu.

4. Điểm mấu chốt khi lựa chọn quỹ mở không thu phí bán

Cho dù bạn mua quỹ không tải hoặc quỹ có tải, hoặc nếu bạn tự mua hoặc thông qua một cố vấn, bạn nên hiểu quỹ mở không thu phí bán là gì
Điểm mấu chốt là quỹ mở không thu phí bán hầu như luôn được ưu tiên hơn quỹ mở có thu phí bán. Chỉ cần đảm bảo rằng tỷ lệ chi phí của quỹ không thu phí bán của bạn dưới mức trung bình.

5/5 - (2 bình chọn)