Các loại quỹ mở phổ biến nhất hiện nay cho nhà đầu tư

cac-loai-quy-mo-pho-bien-nhat-hien-nay-cho-nha-dau-tu

Nhiều nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ bằng cách sử dụng kết hợp các loại quỹ mở. Các quỹ này thường được xếp vào một trong bốn loại: vốn chủ sở hữu, thu nhập cố định, thị trường tiền tệ, hoặc hỗn hợp (cân bằng).

Quỹ vốn chủ sở hữu là cổ phiếu hoặc các khoản tương đương của chúng. Các quỹ thu nhập cố định là kho bạc chính phủ hoặc trái phiếu công ty. Quỹ thị trường tiền tệ là các khoản đầu tư ngắn hạn vào các công cụ nợ chất lượng cao từ chính phủ, ngân hàng hoặc tập đoàn, chẳng hạn như trái phiếu AAA của công ty.

1. Loại quỹ mở vốn chủ sở hữu

Loại quỹ mở này còn được gọi là “quỹ cổ phiếu“. Chúng biến động mạnh nhất và giá trị của chúng có thể tăng và giảm mạnh trong một thời gian ngắn. Các quỹ này đầu tư vào giao dịch công khai hơn là các công ty thuộc sở hữu tư nhân.

Trong dài hạn, cổ phiếu thường hoạt động tốt hơn các loại hình đầu tư khác. Chúng được giao dịch với kỳ vọng rằng kết quả tương lai của công ty sẽ bao gồm thị phần lớn hơn, doanh thu lớn hơn và lợi nhuận cao hơn.

Cổ phiếu có xu hướng tăng và giảm do đánh giá của các nhà đầu tư về điều kiện kinh tế và tác động có thể có của chúng đối với thu nhập của công ty. Một số nhà đầu tư cũng đánh giá các rủi ro khác vào thu nhập, chẳng hạn như bị phạt tiền hoặc kiện tụng do phân biệt đối xử với một số công nhân.

Không phải tất cả các quỹ cổ phiếu đều giống nhau. Một số loại quỹ mở thông thường bao gồm quỹ tăng trưởng, mang lại cơ hội tăng giá vốn lớn nhưng có thể không trả cổ tức thường xuyên. Chúng bao gồm các quỹ thu nhập đầu tư vào cổ phiếu trả cổ tức thường xuyên.

Các quỹ chỉ số cố gắng phản ánh hoạt động của một chỉ số thị trường cụ thể, chẳng hạn như Chỉ số giá cổ phiếu tổng hợp S&P 500. Các quỹ ngành được bao gồm. Họ thường tập trung vào một phân khúc ngành nhất định như tài chính, chăm sóc sức khỏe hoặc công nghệ.

2. Loại quỹ mở thu nhập cố định

Quỹ trái phiếu còn được gọi là quỹ thu nhập cố định. Loại quỹ mở này đầu tư vào chứng khoán nợ của doanh nghiệp và chính phủ với mục tiêu cung cấp thu nhập thông qua việc trả cổ tức. Các quỹ trái phiếu thường được đưa vào danh mục đầu tư để tăng tổng lợi nhuận bằng cách cung cấp thu nhập ổn định khi quỹ cổ phiếu mất giá.

Cũng giống như các quỹ cổ phiếu có thể được tổ chức theo lĩnh vực, do đó, các quỹ trái phiếu cũng có thể được tổ chức. Chúng có thể có rủi ro từ mức thấp, chẳng hạn như trái phiếu kho bạc do Hoa Kỳ hậu thuẫn, đến rất rủi ro. Trái phiếu có lợi suất cao hoặc trái phiếu “rác” được cho là có rủi ro cao. Chúng có xếp hạng tín dụng thấp hơn trái phiếu doanh nghiệp cấp đầu tư.

Loại quỹ mở này phải đối mặt với rủi ro riêng của chúng, mặc dù chúng thường an toàn hơn các quỹ cổ phiếu. Người phát hành trái phiếu có thể không trả được nợ của họ. Có thể có khả năng lãi suất tăng lên, điều này có thể làm cho giá trị của trái phiếu giảm xuống. Có mối quan hệ nghịch đảo giữa giá trị trái phiếu và lãi suất khi lãi suất giảm.

Có khả năng một trái phiếu sẽ được trả hết sớm. Người quản lý có thể không tái đầu tư số tiền thu được theo cách trả lợi tức cao nếu điều này xảy ra.

3. Quỹ thị trường tiền tệ

Các quỹ thị trường tiền tệ có rủi ro thấp hơn so với các loại quỹ mở khác và hầu hết các khoản đầu tư khác. Họ bị giới hạn bởi luật chỉ đầu tư vào một số khoản đầu tư ngắn hạn, chất lượng cao do chính phủ, các tập đoàn, chính quyền địa phương phát hành.

Các quỹ thị trường tiền tệ cố gắng giữ giá trị tài sản ròng (NAV) của họ ở mức không đổi 1 đô la trên mỗi cổ phiếu, đại diện cho giá trị của một cổ phiếu trong quỹ. Tuy nhiên, NAV có thể giảm xuống dưới 1 đô la nếu các khoản đầu tư của quỹ hoạt động kém.

Lợi nhuận của quỹ thị trường tiền tệ thường thấp hơn lợi nhuận của quỹ trái phiếu hoặc cổ phiếu. Họ dễ bị lạm phát gia tăng. Tiền của bạn sẽ bị cắt giảm 1% nếu quỹ thị trường tiền tệ trả tỷ lệ đảm bảo là 3%, nhưng lạm phát sẽ tăng 4% trong thời gian đầu tư.

4. Quỹ mở hỗn hợp

Loại quỹ thứ tư là quỹ hỗn hợp, kết hợp các loại quỹ mở khác nhau. Chúng có thể được thiết lập để phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư. Loại quỹ mở này đầu tư vào cả vốn cổ phần và trái phiếu. Điều đó không chỉ mang lại cho các quỹ sự hấp dẫn vì ít rủi ro hơn, mà còn mang lại lợi nhuận tốt cho các nhà đầu tư mới. Chúng có thể hoạt động tốt cho bạn nếu bạn cần một cách tiếp cận phù hợp.

Phần thưởng của quỹ hỗn hợp nằm ở việc đa dạng hóa danh mục đầu tư. Nó cho phép bạn phân bổ tài sản theo nhiều cách khác nhau miễn là bạn sở hữu quỹ.

Cả quỹ cổ phiếu và trái phiếu đều có thể tập trung vào cổ phiếu trong nước hoặc quốc tế. Đa dạng hóa toàn cầu có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa giữa vốn chủ sở hữu, thu nhập cố định và thị trường tiền tệ.

5/5 - (2 bình chọn)