MỤC: Kiến Thức

Giúp bạn quản lý tài sản thông minh & hiệu quả

Đầu tư đa dạng hoá giúp giảm thiểu rủi ro như thế nào?

dau-tu-da-dang-hoa-giup-giam-thieu-rui-ro-nhu-the-nao-ifund

Việc đa dạng hoá danh mục đầu tư không loại bỏ hoàn toàn các rủi ro nhưng có thể làm giảm khả năng đầu tư thua lỗ. Có thể nói đa dạng hoá tạo nên sự khác biệt. “Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ” vì việc này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro […]

Quỹ mở trái phiếu: Tạo thu nhập, giảm rủi ro

quy-mo-trai-phieu-tao-thu-nhap-giam-rui-ro-ifund

Trái phiếu thường được coi là khoản đầu tư ít sinh lời hơn khi so sánh với cổ phiếu, nhưng lại có thể cung cấp một khoản thu nhập có tính ổn định cao và ít biến động hơn. Điều này đặc biệt đúng với các quỹ mở trái phiếu – giải pháp tạo thu […]

Giá Quỹ TCBF, FlexiCA$H và TCEF – ngày 31/08/2021

báo cáo hoạt động của Quỹ Cổ phiếu Techcom Top 30 (TCEF), Quỹ Trái phiếu Techcom (TCBF) và Quỹ Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF – FlexiCA$H) kỳ giao dịch 30/08/2021 như sau: Tải ứng dụng TCInvest tại đây để xem giá của các Quỹ đầu tư hàng ngày Quỹ Cổ phiếu Techcom Top 30 TCEF NAV/CCQ Giá trị tài sản ròng (NAV) […]

Quỹ TCBF, FlexiCA$H và TCEF – ngày 27/08/2021

Báo cáo hoạt động của Quỹ Cổ phiếu Techcom Top 30 (TCEF), Quỹ Trái phiếu Techcom (TCBF) và Quỹ Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF – FlexiCA$H) kỳ giao dịch 27/08/2021 như sau: Tải ứng dụng TCInvest tại đây để xem giá của các Quỹ đầu tư hàng ngày Quỹ Cổ phiếu Techcom Top 30 TCEF NAV/CCQ Giá trị tài sản ròng […]

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày giao dịch 26/08/2021)

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF (ngày giao dịch 26/08/2021). Chi tiết về báo cáo Đơn vị tính/ Currency: VND STT No. Chỉ tiêu Criteria Mã số Code Kỳ báo cáo This period Kỳ trước Last period 1 Giá trị tài […]