Quỹ mở có trả cổ tức hay lãi suất không?

quy-mo-co-tra-co-tuc-hay-lai-suat-khong-ifund

Hầu hết các quỹ mở đều có thể trả cổ tức, lãi suất hoặc thậm chí cả hai cho nhà đầu tư, tùy thuộc vào loại tài sản đang có trong danh mục đầu tư của quỹ. Cụ thể hơn, như các quỹ mở đầu tư trái phiếu, quỹ mở cổ phiếu và quỹ cân bằng sẽ có các khoản thanh toán lãi suất cho nhà đầu tư nhờ vào các chứng khoán mà các quỹ đó đầu tư.

Các quỹ mở phân phối lợi nhuận như thế nào?

Thông thường, quỹ mở sẽ phân chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư trong quỹ thông qua phân phối lãi vốn hoặc phân phối cổ tức. Lợi nhuận thu được từ tài sản của quỹ (sau khi trừ tất cả các khoản phí và thuế) sẽ được phân phối và trả như một khoản thanh toán lãi suất.

Để hạn chế trả thuế đối với thu nhập, các quỹ mở thường chuyển tất cả các khoản thanh toán cho nhà đầu tư ít nhất mỗi năm một lần. Tuy nhiên, nếu các tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ sinh lời thường xuyên hơn, chẳng hạn như hàng tháng hoặc hàng quý, có khả năng quỹ sẽ thực hiện việc điều chỉnh và phân phối lãi suất phù hợp với lịch thanh toán tài sản của mình.

cac-quy-mo-phan-phoi-loi-nhuan-nhu-the-nao-ifund
Quỹ mở sẽ phân chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư trong quỹ thông qua phân phối lãi vốn hoặc phân phối cổ tức

Các loại quỹ mở trả lãi suất, cổ tức

Mỗi loại quỹ mở sẽ phù hợp với các mục tiêu đầu tư khác nhau.

Quỹ mở đầu tư cổ phiếu

Các quỹ cổ phiếu chỉ bao gồm các khoản đầu tư vào thị trường cổ phiếu. Nếu bất kỳ cổ phiếu nào trong số này trả cổ tức, thì quỹ cũng sẽ trả cổ tức cho nhà đầu tư đều đặn mỗi năm

Quỹ mở đầu tư trái phiếu

Các quỹ trái phiếu thường tập trung đầu tư vào các trái phiếu được doanh nghiệp hoặc chính phủ phát hành. Không phải tất cả các trái phiếu đều trả lãi suất định kỳ, nhưng phần lớn đều sẽ trả lãi suất (ví dụ như trái phiếu có lãi suất cố định hay trái phiếu có lãi suất thả nổi).

Lãi suất mà nhà đầu tư được nhận từ quỹ trái phiếu là kết quả của các khoản lãi suất coupon được tạo ra từ chính các trái phiếu có trong danh mục đầu tư của quỹ. Mỗi trái phiếu trong danh mục đầu tư sẽ trả một khoản lãi suất định kỳ hằng năm, được gọi là lãi suất trái phiếu của quỹ, sau đó được chuyển cho các nhà đầu tư tùy theo khoản đầu tư của họ vào quỹ.

quy-mo-dau-tu-trai-phieu-ifund-tcbs
Lợi nhuận mục tiêu của Quỹ trái phiếu TCBF

Ví dụ:

Quỹ trái phiếu Techcom (TCBF) của quỹ mở iFund được thiết kế bởi Techcom Securities bao gồm các trái phiếu doanh nghiệp có chất lượng tín cao, có mức lợi nhuận trên 8%/năm cho các nhà đầu tư tham gia từ 3 năm trở lên.

Một số trái phiếu sẽ không có lãi suất coupon, nhà đầu tư sẽ mua chúng với giá chiết khấu (thấp hơn mệnh giá trái phiếu) và nhận lại số tiền vốn ban đầu khi trái phiếu đáo hạn

Quỹ mở cân bằng

Quỹ cân bằng là một quỹ mở trong đó đầu tư vào cả cổ phiếu và trái phiếu. Các quỹ này thường thực hiện phân phối lợi nhuận bao gồm lãi suất coupon từ trái phiếu và chi trả cổ tức từ các khoản đầu tư vào thị trường cổ phiếu.

Giống như quỹ trái phiếu và quỹ cổ phiếu, các quỹ cân bằng thường sẽ thanh toán lãi suất mỗi năm cho nhà đầu tư tham gia quỹ

quy-mo-can-bang-ifund
Quỹ cân bằng là một quỹ mở trong đó đầu tư vào cả cổ phiếu và trái phiếu

Tại sao các quỹ mở trả cổ tức và lãi suất?

Để tránh phải trả thuế đối với thu nhập đầu tư, các quỹ mở được yêu cầu phân phối gần như toàn bộ số tiền thu được cho các nhà đầu tư. Điều này có nghĩa là khi một cổ phiếu hoặc trái phiếu trong danh mục đầu tư của quỹ được nhà phát hành trả cổ tức hoặc lãi suất coupon, thì số tiền này sau đó phải được phân phối cho các nhà đầu tư của quỹ mở. Các nhà đầu tư sau khi nhận được các khoản thanh toán lãi suất từ quỹ sẽ báo cáo thu nhập và chịu thuế TNCN.

tai-sao-cac-quy-tuong-ho-tra-co-tuc-va-lai-suat-ifund
Quỹ mở được yêu cầu phân phối gần như toàn bộ số tiền thu được cho các nhà đầu tư

Thời gian để quỹ mở phân phối những khoản thanh toán bù trừ, bao gồm cả thanh toán cổ tức và lãi suất, là khác nhau và tùy thuộc vào quyết định của từng quỹ. Nhà đầu tư trước khi tham gia quỹ mở cần tìm hiểu và có sự thống nhất về các quy định và điều lệ quỹ

Thông thường, quỹ mở có trả cổ tức hoặc lãi suất coupon phải thực hiện phân phối thu nhập đến các cổ đông ít nhất mỗi năm một lần.

4.9/5 - (44 bình chọn)