Giao dịch chứng chỉ quỹ mở như thế nào?

giao-dich-chung-chi-quy-mo-nhu-the-nao-ifund

Khi đầu tư chứng khoán riêng lẻ (như cổ phiếu hoặc trái phiếu), bạn có khả giao dịch linh hoạt tại mọi thời điểm trong ngày giao dịch. Tuy nhiên, có sự khác biệt khi giao dịch chứng chỉ quỹ mở. Việc mua và bán chứng chỉ quỹ sẽ tuân theo quy định riêng của từng quỹ. Do đó, trước khi lựa chọn đầu tư, bạn cần tìm hiểu kĩ những thông tin này.

1. Quỹ mở được xây dựng để đầu tư dài hạn

Quỹ mở là một hình thức đầu tư không phải được thiết kế để phù hợp với các nhà đầu tư giao dịch mua và bán thường xuyên, mà là dành cho những người đang tìm kiếm một sản phẩm đầu tư có khả năng đem lại dòng thu nhập lâu dài. Bên cạnh đó, vẫn có một số Công ty môi giới hoặc Công ty quản lý quỹ đầu tư cho phép các chủ sở hữu chứng chỉ quỹ tiến hành giao dịch chuyển đổi giữa các quỹ thành viên trong cùng một quỹ.

Bởi vì chứng chỉ quỹ mở có sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư dài hạn hơn, nên các nhà giao dịch hàng ngày và các cá nhân tìm cách mua thấp và bán cao thường xuyên sẽ có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm đầu tư khác, chẳng hạn như cổ phiếu.

Nếu bạn mua và bán chứng chỉ quỹ mở một cách thường xuyên, lợi nhuận tổng thể của bạn sẽ bị mất một tỷ lệ phần trăm đáng kể do phải chi trả cho các chi phí của quỹ như phí giao dịch, phí mua lại chứng chỉ quỹ và chi phí quản lý. Do đó, mặc dù hầu hết các quỹ mở đều mua lại chứng chỉ quỹ theo yêu cầu của nhà đầu tư, nhưng việc bán sớm hơn khoảng thời gian nắm giữ tối thiểu không phải là một kế hoạch sinh lời trong đầu tư quỹ mở.

quy-mo-duoc-xay-dung-de-dau-tu-dai-han-ifund

2. Ảnh hưởng đến lợi nhuận

Một số Công ty quản lý quỹ mở có tính phí hoa hồng trả trước, hay còn được gọi phí bán, ban đầu có thể lấy 5% từ khoản đầu tư

Ví dụ: khoản đầu tư có trị giá 100.000 VNĐ sau khi trừ phí bán là 5% sẽ còn lại trị giá 95.000 VNĐ cho việc mua chứng chỉ quỹ. Sau đó, nếu nhà đầu tư bán chững chỉ quỹ này trong thời gian ngắn hạn, họ có thể sẽ phải trả phí mua lại, được khấu trừ từ việc bán. Nếu phí mua lại là 0,5%, thì lợi nhuận phải bằng 5,5% trong ví dụ này mới được coi là hòa vốn, không tính đến chi phí quản lý.

Bên cạnh đó, vẫn có một số quỹ mở không tính phí mua hoặc bán, miễn là chứng chỉ quỹ được nắm giữ trong thời gian tối thiểu cần thiết.

3. Giá giao dịch chứng chỉ quỹ mở

Khác với việc bán cổ phiếu được thực hiện trong ngày giao dịch, việc bán chứng chỉ quỹ mở không phải lúc nào cũng được thực hiện một cách nhanh chóng. Nghĩa là lệnh đặt bán không có hiệu lực ngay lập tức mà có thể dựa trên giá đóng cửa của ngày hôm sau.

Ví dụ, giả sử một nhà đầu tư muốn bán 100 chứng chỉ quỹ của một quỹ mỡ vào hôm thứ Tư. Giá trị tài sản ròng (NAV) được định giá cho ngày thứ Tư, dựa trên giá thứ Ba, là 12.000 VNĐ. Khi lệnh bán được đặt trong phiên giao dịch vào ngày Thứ Tư thì vào cuối ngày giao dịch NAV sẽ được điều chỉnh lại và đối chiếu với tài sản mà quỹ sở hữu. Giả sử NAV đã giảm xuống còn 11.730 VNĐ, nghĩa là đã giảm mất 2,25% so với ngày thứ Ba. Lúc này, lệnh bán sẽ được xử lý ở giá trị 11.730 VNĐ và người bán có thể sẽ chịu lỗ.

gia-giao-dich-chung-chi-quy-mo-ifund

4. Phí mua lại chứng chỉ quỹ mở

Như đã đề cập ở trên, hầu hết các quỹ mở có quy định về việc mua lại chứng chỉ quỹ khi nhà đầu tư có nhu cầu. Một số quỹ có thể mua lại chỉ một ngày sau khi giao dịch kết thúc. Tuy nhiên, với một vài trường hợp ngoại lệ, họ áp dụng phí mua lại đối với việc các nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ khi chưa nắm giữ quá 90 ngày. Một số quỹ khác áp đặt thời hạn nắm giữ 180 ngày để tránh phí mua lại. Cũng có quỹ không tính phí mua lại, nhưng có thể thanh toán cho nhà đầu tư bằng chứng khoán khiến nhà đầu tư phải trả phí môi giới áp dụng trên việc bán chứng khoán.

Bằng cách không khuyến khích mua và bán cổ phiếu nhanh chóng, quỹ mở có thể ngăn các nhà giao dịch ảnh hưởng đến giá chứng chỉ quỹ thông qua sức mua lớn.

Ví dụ: Khi đầu tư Quỹ mở trái phiếu Techcom (TCBF) của Công ty chứng khoán Techcom Securities (TCBS), bạn có thể bán lại chứng chỉ quỹ khi có nhu cầu. TCBF sẽ áp dụng mức phí mua lại từ 0,5-1% đối với những chứng chỉ quỹ được nắm giữ dưới 1 năm. Khi nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ từ 1 năm trở lên và có nhu cầu muốn bán thì quỹ sẽ miễn phí mua lại

5. Lưu ý dành cho nhà đầu tư khi giao dịch quỹ mở

Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể bán chứng chỉ quỹ mở sau khi giao dịch mua đã kết thúc. Tuy nhiên sẽ có các hạn chế khác nhau tùy theo từng loại quỹ và thông thường, quỹ sẽ tính phí mua lại nếu chứng chỉ quỹ không được giữ trong một thời gian tối thiểu. Thời gian tối thiểu này, cũng như phí quy đổi, cũng khác nhau tùy theo quỹ.