Bản cáo bạch là gì? Tìm hiểu bản cáo bạch của quỹ mở

ban-cao-bach-la-gi-tim-hieu-ban-cao-bach-cua-quy-mo-ifund

Để có thể lựa chọn được sản phẩm đầu tư phù hợp nhất, các nhà đầu tư thường dựa vào những thông tin thiết yếu được cung cấp trong bản cáo bạch của mỗi quỹ mở. Đây là một loại tài liệu quan trọng và gần như bắt buộc đối với các quỹ đầu tư.

1. Bản cáo bạch là gì?

Bản cáo bạch là một tài liệu được cung cấp cho các nhà đầu tư tiềm năng để mô tả về một khoản đầu tư nhất định. Các tổ chức phát hành chứng khoán hay các công ty quản lý quỹ mở thường sẽ công bố các tài liệu này nhằm giới thiệu các thông tin chi tiết về sản phẩm tài chính mà họ cung cấp cho nhà đầu tư được biết

ban-cao-bach-la-gi-ifund

2. Có gì trong bản cáo bạch của quỹ mở?

Bản cáo bạch của một quỹ đầu tư thường chưa đầy đủ các thông tin như sau

2.1. Mục tiêu đầu tư

Tất cả các quỹ mở đều có mục tiêu đầu tư cụ thể và có thể khác nhau giữa các quỹ. Một số quỹ tìm kiếm sự tăng trưởng vốn, một số khác muốn tạo thu nhập hay cũng có thể là tìm kiếm sự ổn định và bảo toàn vốn gốc. Trong phần mục tiêu đầu tư này, người quản lý quỹ hoặc các tổ chức phát hành chứng khoán phải tiết lộ mục đích của khoản đầu tư và cách thức thực hiện chiến lược đầu tư đã nêu.

2.2. Rủi ro đầu tư

Một dữ liệu liên quan mật thiết đến mục tiêu đầu tư là mức độ rủi ro của nó. Các khoản đầu tư khác nhau sẽ tiềm ẩn nguy cơ rủi ro khác nhau, tùy thuộc vào số lượng và loại sản phẩm đầu tư. Trong phần này của bản cáo bạch, công ty quản lý quỹ phải công bố những rủi ro nào hiện có. Ví dụ như rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường, rủi ro lạm phát, rủi ro lãi suất, rủi ro tiền tệ và có thể bao gồm các loại rủi ro khác.

2.3. Hiệu suất hoạt động trong quá khứ

Bản cáo bạch sẽ luôn hiển thị kết quả hoạt động trong quá khứ của một khoản đầu tư nhất định giả sử nó không phải là đợt phát hành lần đầu ra công chúng. Mặc dù hiệu suất hoạt động trong quá khứ không đảm bảo hiệu suất hoạt động trong tương lai nhưng giá trị trung bình của lợi nhuận tổng thể trong quá khứ sẽ là mức lợi nhuận kỳ vọng trong tương lai cho tất cả các tính toán tài chính.

2.4. Lệ phí và chi phí

Một yêu cầu quan trọng phải được nêu trong bản cáo bạch của mỗi quỹ đầu tư là liệt kê các khoản phí cần thiết. Hầu như mọi quỹ đầu tư đều có một khoản phí định kỳ hàng năm được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm trên giá trị tài sản ròng của quỹ được quản lý (%/NAV/năm). Giá trị này được gọi là phí quản lý và là một phần của tổng tỷ lệ chi phí. Hầu hết các quỹ cũng sẽ có phí giao dịch hay gọi là hoa hồng.

Tỷ lệ chi phí cũng có sự khác nhau tuỳ thuộc vào từng quỹ, một số quỹ tính phí khi bán chứng chỉ quỹ, một số khác thì chỉ tính phí khi bạn muốn đổi chứng chỉ quỹ này sang chứng chỉ quỹ khác giữa các quỹ thành viên trong cùng một quỹ. Tất cả các chi phí và chương trình miễn giảm phí đều phải được công khai minh bạch và đầy đủ đến nhà đầu tư.

2.5. Các thông tin khác trong bản cáo bạch

Mỗi quỹ có thể phải tiết lộ một số mục riêng khác. Tất cả các quỹ phải tiết lộ ai đang điều hành quỹ và thông tin xác thực của họ là gì. Các quỹ cũng phải tiết lộ rằng kết quả hoạt động trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai

cac-thong-tin-khac-ifund

5/5 - (3 bình chọn)