Cách tính lợi nhuận của quỹ mở

cach-tinh-loi-nhuan-cua-quy-mo-ifund

Khác với hầu hết các khoản đầu tư có thu nhập cố định, bạn sẽ không biết trước được số lợi nhuận có thể thu về từ việc đầu tư quỹ mở. Cùng xem xét các yếu tố có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng của nhà đầu tư, để tính toán được lợi nhuận sơ bộ trước khi lựa chọn quỹ mở đầu tư

1. Quỹ mở tạo ra lợi nhuận cho nhà đầu tư bằng cách nào?

Tổng lợi nhuận mà nhà đầu tư có thể nhận được từ một quỹ mở bao gồm nhiều khoản thanh toán khác nhau, trong đó có cổ tức. Nếu một quỹ mở có trả cổ tức thì những khoản cổ tức đó là thu nhập mà nhà đầu tư nhận được từ quỹ. Cổ tức của quỹ mở là kết quả từ các cổ phiếu có trả cổ tức hoặc các trái phiếu có trả lãi suất coupon mà quỹ đang nắm giữ.

Ngoài ra, khi giá chứng chỉ quỹ mở tăng lên, giá trị khoản đầu tư của bạn cũng sẽ tăng theo. Nếu một quỹ mở tạo ra lợi nhuận từ việc bán cổ phiếu hoặc trái phiếu mà quỹ nắm giữ, thì những khoản lợi nhuận đó sẽ được trả cho các nhà đầu tư dưới hình thức phân phối lãi vốn.

Như vậy, cả 3 yếu tố bao gồm: cổ tức, phân phối lãi vốnchứng chỉ quỹ tăng giá đều được tính vào tổng lợi nhuận thu được từ một quỹ mở.

quy-mo-tao-ra-loi-nhuan-cho-nha-dau-tu-bang-cach-nao-ifund

2. Tỷ suất cổ tức trong quỹ mở

Lợi tức phân phối của quỹ mở là bằng tỷ lệ cổ tức hiện tại chia cho giá chứng chỉ quỹ hiện tại. Bởi vì cả giá trị cổ tức và giá chứng chỉ quỹ đều không phải là giá trị cố định mà sẽ thay đổi theo kết quả đầu tư của quỹ. Do đó, lợi nhuận hiện tại có thể không phản ánh chính xác về lợi nhuận trong tương lai mà bạn có thể nhận được từ quỹ mở.

Lợi nhuận trong một năm của nhà đầu tư được tính bằng cách lấy số tiền cổ tức kiếm được trong năm chia cho giá trị sản ròng (NAV) vào đầu năm.

Ví dụ: vào ngày 1 tháng 1, NAV của bạn trị giá 1 triệu Vnđ và bạn kiếm được số cổ tức là 50.000 vnđ trong cả năm, thì tỷ suất cổ tức của bạn trong năm qua là (50.000 : 1 triệu) x 100 = 5%. Nav của quỹ thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 1.050.000 Vnđ

3. Cách tính tổng lợi nhuận

Tổng lợi nhuận từ khoản đầu tư vào quỹ mở được tính bằng công thức: lấy giá trị cuối cùng trong tài khoản đầu tư của bạn trừ đi giá trị cổ tức ban đầu, giả sử cổ tức được tái đầu tư.

Ví dụ: tài khoản của bạn ban đầu ở mức 1 triệu Vnđ và cuối năm giá trị này là 1.200.000 Vnđ. Tổng lợi nhuận của bạn trong năm là: (1.200.000 – 1.000.000) : 100 = 20%

Một phần lợi nhuận là từ cổ tức, phần còn lại từ lãi vốn và tăng giá chứng chỉ quỹ. Nếu nhà đầu tư nhận cổ tức dưới dạng tiền mặt, thì số cổ tức trong năm phải được cộng vào giá trị cuối năm để tính tổng lợi nhuận.

cach-tinh-tong-loi-nhuan-ifund

4. Lợi nhuận trung bình hàng năm của quỹ mở

Các quỹ mở sẽ báo cáo lợi nhuận trung bình hàng năm của quỹ trong bản cáo bạch. Thông thường, quỹ sẽ báo cáo lợi nhuận trung bình trong 3, 5 hoặc 10 năm qua và kể từ khi thành lập quỹ, tùy thuộc vào thời điểm quỹ được thành lập.

Lợi nhuận trung bình hàng năm là lợi nhuận kép. Ví dụ: nếu một quỹ báo cáo lợi nhuận trung bình hàng năm trong ba năm là 10%, thì tổng lợi nhuận trong ba năm từ quỹ sẽ là 33%, với lãi kép 10% mỗi năm.

5. Lợi nhuận từ quỹ mở đầu tư iFund của Techcombank

iFund là một quỹ mở đầu tư được quản lý bởi công ty Techcom Securities (TCBS) đầu tư vào nhiều loại chứng khoán khác nhau (cổ phiếu, trái phiếu,..) có chất lượng tốt nhất trên thị trường hiện nay. iFund đạt tỷ suất sinh lời trong dài hạn cao ở mức 6-12%/năm với số tiền khởi điểm 10.000 đồng.

Tuỳ theo mục tiêu đầu tư cá nhân mà nhà đầu tư có thể chọn các sản phẩm riêng biệt của iFund bao gồm:

Tham gia quỹ mở iFund chỉ từ 10.000 Vnđ và giao dịch hoàn toàn trực tuyến thông qua tài khoản TCBS cá nhân giúp các nhà đầu tư dễ dàng giao dịch và theo dõi các khoản đầu tư mọi lúc mọi nơi. Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho các nhà đầu tư mới tại đây

quy-mo-ifund-la-mot-giai-phap-danh-cho-ban