Chi phí khi đầu tư vào một quỹ mở trái phiếu là bao nhiêu?

chi-phi-khi-dau-tu-vao-mot-quy-mo-trai-phieu-la-bao-nhieu-ifund

Khi lựa chọn giữa các quỹ trái phiếu có đặc điểm danh mục đầu tư tương tự nhau, bạn thường sẽ chọn quỹ có lợi suất cao hơn. Tỷ lệ chi phí của quỹ mở trái phiếu là một trong những yếu tố liên quan trực tiếp đến lợi suất tiềm năng, do đó, nhà đầu tư cũng nên xem về mức chi phí khi so sánh các quỹ với nhau.

Chi phí để đầu tư quỹ mở

Chi phí đầu tư quỹ mở có thể bao gồm phí quản lý danh mục đầu tư, phí gia nhập, phí giao dịch và chi phí quản lý chung,…

Chi phí vận hành và quản lý quỹ mở sẽ được tính dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ. Mức chi phí mà công ty quản lý quỹ tính cho nhà đầu tư được báo cáo theo tỷ lệ phần trăm hàng năm của tài sản trong quỹ và nó được gọi là tỷ lệ chi phí.

Nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm tỷ lệ chi phí trong bản cáo bạch quỹ mở hoặc được liệt kê trực tuyến trên website của quỹ các quỹ mở dưới dạng tổng chi phí hoạt động hàng năm.

Chi phí trung bình của quỹ mở trái phiếu

Vào năm 2011, tỷ lệ chi phí trung bình cho các quỹ mở trái phiếu dao động khoảng 0,90%. Ở Việt Nam, các quỹ mở thường có mức chi phí từ 1-2%, trên 2% được coi là có mức phí quản lý cao. Khoảng 80% quỹ mở trái phiếu có mức phí rơi vào khoảng từ 0,50 đến 1,69% mỗi năm.

Các nhà đầu tư cần cân nhắc tỷ lệ chi phí khi lựa chọn quỹ mở trái phiếu vì chi phí này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận cuối cùng mà nhà đầu tư thu được

chi-phi-trung-binh-cua-quy-mo-trai-phieu-ifund

Tỷ lệ chi phí ảnh hưởng như thế nào đến lợi suất của quỹ?

Vì chi phí quỹ mở trái phiếu xuất phát từ giá trị tài sản của quỹ, nên tỷ lệ chi phí có thể được xem là ảnh hưởng trực tiếp đến lợi suất của quỹ. Công ty quản lý sẽ lấy một mức phí từ lãi suất đầu tư mà quỹ thu được trước khi chuyển phần còn lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức.

Ví dụ nếu một quỹ trái phiếu kiếm được trung bình 6% lãi suất từ danh mục đầu tư của quỹ. Nếu tỷ lệ chi phí quản lý của quỹ mở là 1,5%/năm, thì mức lợi suất trả cho các nhà đầu tư sẽ là 4,5% (6-1,5%). Nếu tỷ lệ chi phí của quỹ là 0,5%, nhà đầu tư sẽ thu được 5,5%. Kết quả chênh lệch lợi suất 1% khi tỷ lệ chi phí khác nhau giữa 2 quỹ.

rui-ro-lai-suat-ifund

So sánh các quỹ trái phiếu

Để lựa chọn được sản phẩm đầu tư phù hợp, nhà đầu tư cần xem xét nhiều yếu tố khác nhau như mục tiêu đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro,.v.v. trong đó có cả chi phí đầu tư

Tỷ lệ chi phí là một trong số các yếu tố được sử dụng để phân tích các khoản đầu tư vào quỹ trái phiếu tiềm năng. Các yếu tố khác để đánh giá bao gồm:

  • Loại trái phiếu: trái phiếu chính phủ, trái phiếu thành phố hoặc trái phiếu doanh nghiệp
  • Chất lượng tín dụng của trái phiếu: Trái phiếu có chất lượng tín dụng tốt (ở mức đầu tư) có thể đem lại lợi nhuận tương đói ổn định và ít rủi ro hay trái phiếu lãi suất cao (dưới mức đầu tư) đem lại tiềm năng lợi nhuận cao hơn nhưng cũng có nguy cơ vỡ nợ cao hơn
  • Thời gian đáo hạn trung bình của các trái phiếu mà quỹ đầu tư: ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn

Thông thường, lựa chọn một quỹ trái phiếu có cách tiếp cận đầu tư thận trọng hơn và chi phí thấp hơn có thể mang lại hiệu quả tốt hơn về lâu dài so với một quỹ chấp nhận rủi ro đầu tư cao hơn để tiềm kiếm lợi nhuận cao hơn bù đắp cho tỷ lệ chi phí.

cach-lua-chon-quy-mo-ifund

Tại sao nên chọn Quỹ trái phiếu Techcombank (TCBF) của Techcom Securities (TCBS)?

Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF) là một phần của Quỹ mở iFund, được quản lý bởi đội ngũ chuyên nghiệp của Công ty quản lý quỹ Techcom Securities (TCBS) – thuộc Ngân hàng Techcombank

100% tài sản của Quỹ TCBF được đầu tư vào các trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ và các chứng khoán nợ khác có chất lượng tín dụng tốt nhất trên thị trường để tạo ra lợi nhuận ổn định lâu dài cho nhà đầu tư, cũng như hạn chế sự rủi ro trước những biến động của thị trường chứng khoán.

Tỉ lệ chi phí quản lý quỹ ở mức hợp lý là 1,2%/năm/NAV và lợi nhuận kỳ vọng lên tới 8%/năm khiến TCBF trở thành một hình thức đầu tư trái phiếu được nhiều người quan tâm. Với mức đầu tư tối thiểu chỉ từ 10.000 Vnđ là bạn đã có thể tham gia quỹ mở iFund cũng như đặt lệnh mua chứng chỉ quỹ TCBF thông qua tài khoản chứng khoán TCBS cá nhân. Hướng dẫn nhà đầu tư mở tài khoản tại đây

han-che-rui-ro-tcbf-ifund