Tag Archives: Cổ phiếu

So sánh cổ phiếu và chứng chỉ quỹ

Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ là các kênh đầu tư giúp nhà đầu tư thu về lợi nhuận cao. Trong lĩnh vực chứng khoán, cổ phiếu hay chứng chỉ quỹ cũng đều thu hút đông đảo nhà đầu tư. Mặc dù trên thị trường, hai kênh đầu tư này rất phổ biến; nhưng vẫn […]