Đầu tư quỹ mở có gì khác so với đầu tư quỹ đóng

dau-tu-quy-mo-so-voi-dau-tu-quy-dong-ifund

Cả quỹ đóng và quỹ mở có đều là quỹ đại chúng. Giữa hai quỹ đầu tư này có những điểm cơ bản giống nhau và những đặc điểm riêng biệt. Nếu bạn đang phân vân giữa hai hình thức thì cùng tìm thiểu thêm qua bài viết này nhé!

Điểm giống nhau giữa quỹ đóng và quỹ mở

Đây là 2 loại hình quỹ đầu tư phổ biến nhất hiện nay. Mọi thông tin thông tin hoạt động của quỹ sẽ được công khai minh bạch và báo cáo thường xuyên, để người tham gia quỹ yên tâm lựa chọn quỹ đầu tư.

Cả hai đều là các quỹ đầu tư được quản lý chuyên nghiệp nhằm xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng bằng cách đầu tư vào nhiều loại chứng khoác khác nhau (cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản tài chính khác), thay vì chỉ đầu tư vào một loại cổ phiếu riêng lẻ.

Quỹ đóng và quỹ mở đều được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư để có thể đầu tư với quy mô ngày càng lớn hơn.

giong-nhau-giua-quy-dong-va-quy-mo-ifund
Cả quỹ đóng và quỹ mở đều là quỹ đại chúng và có những đặc điểm cơ bản giống nhau

Điểm khác nhau cơ bản giữa quỹ đóng và quỹ mở

Có một vài đặc điểm khác biệt giữa hai loại hình đầu tư này. Sự khác biệt cơ bản nằm ở cách thức tổ chức quỹ, cách mua bán và phân phối chứng chỉ quỹ. Cũng có thể có một số khác biệt đáng kể trong danh mục đầu tư và các khoản đầu tư.

  • Có sự khác biệt đáng kể trong cách thức hoạt động, giá cả và doanh số của quỹ đóng và quỹ mở.
  • Quỹ đóng có một số lượng chứng chỉ quỹ cố định được chào bán bởi một công ty đầu tư thông qua đợt phát hành lần đầu ra công chúng và không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư
  • Quỹ mở được quản lý bởi một công ty quản lý quỹ bán chứng chỉ quỹ trực tiếp cho các nhà đầu tư và được mua lại khi nhà đầu tư có yêu cầu

Quỹ đóng

Tính thanh khoản

Một quỹ đóng sẽ được giám sát bởi nhà quản lý quỹ và được tổ chức giống như một công ty giao dịch công khai trên sàn chứng khoán.

Loại quỹ này chào bán một số lượng chứng chỉ quỹ cố định trên thị trường sơ cấp thông qua một công ty đầu tư, huy động vốn bằng cách phát hành lần đầu ra công chúng.

Sau đó, các chứng chỉ quỹ này sẽ được niêm yết trên một sàn chứng khoán. Các nhà đầu tư có thể giao dịch chứng chỉ quỹ đóng như một loại cổ phiếu thông qua môi giới trên thị trường thứ cấp. Tuy nhiên không thể bán lại cho công ty quản lý quỹ.

Với quỹ đóng, nhà đầu tư có thể giao dịch bất kỳ lúc nào trong ngày khi thị trường mở cửa.

chung-chi-quy-dong-duoc-mua-ban-tren-san-chung-khoan-ifund
Chứng chỉ quỹ đóng được mua bán trên sàn chứng khoán như cổ phiếu thông thường

Quy mô quỹ

Quỹ đóng thường không nhận vốn đầu tư mới vì giới hạn chỉ huy động vốn một lần duy nhất từ nhà đầu tư

Giá cả

Bản chất của mỗi loại quỹ cũng ảnh hưởng đến cách định giá chứng chỉ quỹ. Chứng chỉ quỹ đóng phản ánh giá trị thị trường hơn là giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ đó.

Chứng chỉ quỹ đóng có thể được mua hoặc bán ở bất kỳ mức giá nào mà quỹ đang giao dịch trong ngày. Nhu cầu là yếu tố thúc đẩy giá của chứng chỉ quỹ. Vì nhu cầu thị trường xác định mức giá của quỹ đóng nên chứng chỉ quỹ đóng thường được bán với giá cao hơn so với NAV của quỹ.

gia-cua-chung-chi-quy-dong-cao-hon-so-voi-nav-ifund
Giá của chứng chỉ quỹ đóng có biến động cao hơn so với NAV của quỹ

Thời gian

Ngoài giới hạn về quy mô và tính thanh khoản, quỹ đóng còn có giới hạn về thời gian hoạt động và được thống nhất khi thành lập quỹ

Đầu tư dài hạn với quỹ đóng

Nhờ vào nguồn vốn ổn định, quỹ đóng có thể trở thành khoản đầu tư dài hạn. Cụ thể, quỹ đóng không có nghĩa vụ mua lại chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư, từ đó tối đa hóa số tiền huy động được để đầu tư vào danh mục đầu tư dài hạn.

Quỹ mở

Tính thanh khoản

Trong quỹ mở, công ty quản lý quỹ sẽ thực hiện việc bán chứng chỉ quỹ trực tiếp cho nhà đầu tư.

Giao dịch chứng chỉ quỹ mở được tiến hành vào các thời điểm trong ngày mà nhà quản lý quỹ quyết định.

Quỹ mở không có giới hạn về số lượng chứng chỉ quỹ được phát hành trên thị trường. Số lượng chứng chỉ quỹ sẽ tuỳ thuộc vào lượng đăng ký mua vào của nhà đầu tư. Vì vậy, khi nhà đầu tư muốn mua chứng chỉ quỹ mới, công ty quản lý quỹ sẽ tạo ra những chứng chỉ quỹ mới

Quỹ mở có tính thanh khoản cao trong việc mua bán chứng chỉ quỹ. Khi có nhu cầu, nhà đầu tư được bán lại chứng chỉ quỹ cho công ty quản lý quỹ

quy-mo-co-tinh-thanh-khoan-cao-ifund
Nhà đầu tư được bán chứng chỉ quỹ mở cho công ty quản lý quỹ khi có nhu cầu

Quy mô quỹ

Quỹ mở là quỹ đại chúng, được thành lập dựa trên cơ sở huy động vốn từ nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu đầu tư chúng

Như tên gọi, quỹ mở không giới hạn về số người tham gia cũng như quy mô vốn

Vì không có giới hạn về số lần góp vốn nên việc tham gia đầu tư quỹ mở dễ dàng hơn với nhiều người, đặc biệt là những nhà đầu tư có số vốn ban đầu không cao. Có thể bắt đầu tham gia quỹ mở chỉ với số vốn tổi thiểu từ 1 triệu VNĐ

Giá cả

Giá của chứng chỉ quỹ mở được ấn định mỗi ngày một lần dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ và phản ánh hiệu quả hoạt động của quỹ.

Giá trị NAV là kết quả thu được sau khi lấy tổng tài sản của quỹ trừ đi các khoản nợ phải trả. Đây là mức giá duy nhất để mua một chứng chỉ quỹ mở trong ngày hôm đó. Lợi nhuận xác định bằng chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

gia-cua-chung-chi-quy-mo-it-bien-dong-so-voi-nav-ifund
Giá của chứng chỉ quỹ mở ít biến động so với NAV của quỹ

Thời gian

Ngoài việc không có giới hạn về quy mô, quỹ mở còn không có hạn chế về mặt thời gian hoạt động, tuỳ thuộc vào năng lực hoạt động của quỹ

Đầu tư dài hạn với quỹ mở

Một số quỹ mở có tính phí nhà đầu tư khi mua, bán chứng chỉ quỹ gọi là phí giao dịch. Mức phí phụ thuộc vào giá trị giá trị chứng chỉ quỹ được mua hoặc bán và thường được tính theo tỷ lệ phần trăm.

Vì vậy để đầu tư quỹ mở có hiệu quả, nhà đầu tư nên tham gia đầu tư trung và dài hạn để được giảm mức phí giao dịch cũng như đem lại nguồn thu nhập ổn định, ít rủi ro.

Quỹ đóng hay quỹ mở? Lựa chọn quỹ đầu tư phù hợp

Quỹ mở và quỹ đóng cùng là quỹ đầu tư đại chúng và có những đặc điểm riêng phù hợp với mục tiêu đầu tư nhất định.
Có thể nói quỹ mở đem lại nhiều ưu thế hấp dẫn hơn quỹ đóng như tính thanh khoản cao, ít rủi ro, vốn đầu tư tối thiểu thấp,…làm cho quỹ trở nên linh hoạt hơn và tiếp cận được hầu hết mọi cấp độ đầu tư.

Chính vì vậy, ngày này có rất nhiều quỹ đầu tư mở được thành lập. Nhà đầu tư khi tham gia quỹ mở sẽ có nhiều sự lựa chọn trong việc mua bán chứng chỉ quỹ cũng như chuyển đổi thuận tiện giữa các quỹ thành viên trong quỹ mở.

dau-tu-de-dang-hon-voi-quy-mo-ifund
Đầu tư dễ dàng hơn với quỹ mở iFund

Chẳng hạn như với quỹ mở iFund của công ty quản lý quỹ Techcom Securities (TCBS) bao gồm 3 quỹ thành viên đó là Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF), Quỹ cổ phiếu Techcom Top 30 (TCEF)Quỹ trái phiếu linh hoạt FlexiCa$h (TCFF).

iFund hiện là một trong những quỹ mở uy tín được nhiều nhà đầu tư tin cậy, với danh mục đầu tư bao gồm các chứng khoán có chất lượng tín dụng tốt, tính thanh khoản cao và lợi nhuận ổn định. Đây là một địa chỉ đầu tư đáng chú ý nhất hiện nay.

Bạn có thể tham gia mở tài khoản TCBS tại đây ngay hôm nay để cập nhật tin tức hoạt động của quỹ hàng ngày và tiến hành giao dịch trực tuyến cực dễ dàng.

Để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể hơn, nhà đầu tư vui lòng liên hệ:

Tel: 1800.588.826

Mail: cskh@tcbs.com.vn

5/5 - (1 bình chọn)