Tỷ lệ chi phí để đầu tư quỹ mở mà bạn cần biết

ty-le-chi-phi-de-dau-tu-quy-mo-ma-ban-can-biet-ifund

Tỷ lệ chi phí là một số tiền được biểu diễn dưới dạng phần trăm dựa trên khoản đầu tư của bạn vào quỹ mở. Số tiền này do công ty quản lý quỹ thu để chi trả cho các hoạt động của quỹ, bao gồm cả chi phí giao dịch. Nói chung, mức chi phí càng thấp càng tốt vì tỷ lệ cao hơn có nghĩa là bạn phải trả mức phí cao hơn và điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn.

Tuy nhiên, các loại quỹ khác nhau có mức chi phí khác nhau và nhà đầu tư nên xem xét những quỹ có mức phí mà bạn chấp nhận được

1. Quỹ thu phí bán và quỹ không thu phí

Các quỹ mở được phân loại là quỹ “thu phí bán” hoặc quỹ “không thu phí bán”. Trong quỹ có “thu phí bán” hay còn gọi là phí hoa hồng, nhà đầu tư phải trả một tỷ lệ phần trăm nhất định cho khoản đầu tư của mình ngay khi mua chứng chỉ quỹ của quỹ mở.

Hầu hết các nhà đầu tư đều mua tránh loại quỹ này và thay vào đó đầu tư vào các quỹ “không thu phí bán”. Không thu phí bán có nghĩa là nhà đầu tư sẽ không phải trả một khoản phí nào ngay từ khi bắt đầu mua chứng chỉ quỹ. Nhà đầu tư có thể bán chứng chỉ quỹ khi cần, tuy nhiên, một số quỹ nhất định sẽ thu phí bán nếu khoản đầu tư của bạn không được nắm giữ trong một khoảng thời gian nhất định (90 ngày, 180 ngày và 1 năm là các khung thời gian phổ biến nhất).

2. Quản lý quỹ mở

Một quỹ có thể được quản lý chủ động hoặc thụ động.

Trong các quỹ được quản lý chủ động, các chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm với chuyên môn tốt sẽ phân tích và chọn lọc ra một số khoản đầu tư nhất định, thường là vào cổ phiếu hoặc trái phiếu, mà họ cho rằng sẽ hoạt động tốt và mang lại lợi nhuận lớn cho quỹ. Các khoản nắm giữ trong danh mục đầu tư của quỹ có khả năng thay đổi thường xuyên hơn để tận dụng các giá trị đầu tư.

Mặt khác, một quỹ được quản lý thụ động sẽ không hoạt động theo chiến lược đem lại lợi nhuận vượt trội mà chỉ đơn giản là tìm cách sao chép hiệu suất hoạt động của phân khúc thị trường mà quỹ đang theo dõi. Các quỹ chỉ số, quỹ trái phiếu (quỹ chỉ tập trung vào trái phiếu) hoặc quỹ cổ phiếu (chỉ tập trung vào cổ phiếu) của các Doanh nghiệp hàng đầu thường được quản lý thụ đông với mục tiêu bám sát hiệu số của các chỉ số chuẩn trên thị trường. Vì quỹ chỉ cần mua các chứng khoán để tạo thành danh mục đầu tư tương tự như các mẫu có sẵn nên cần rất ít sự quản lý tích cực và tỷ lệ chi phí do đó sẽ thấp hơn.

quan-ly-quy-mo-ifund

3. Tỷ lệ chi phí của một số loại quỹ đầu tư

3.1. Quỹ chỉ số

Các quỹ chỉ số cố gắng phản ánh chính xác hoạt động của chỉ số cổ phiếu hoặc trái phiếu, chẳng hạn như Chỉ số S&P 500, một chỉ số về cổ phiếu của 500 công ty giao dịch công khai lớn nhất ở Hoa Kỳ. Một quỹ chỉ số S&P 500 nắm giữ tất cả 500 cổ phiếu với tỷ lệ gần như chính xác về giá trị của chúng trong chỉ số. Bởi vì các quỹ chỉ số có mục tiêu giao dịch đơn giản, để phản ánh hiệu suất của một chỉ số, nên có tỷ lệ chi phí thấp. Nhiều quỹ chỉ số có tỷ lệ chi phí dưới 0,2%.

3.2. Quỹ hỗn hợp

Các quỹ có cấu trúc phức tạp hơn, chẳng hạn như những quỹ mở nắm giữ cả cổ phiếu và trái phiếu, thì tỷ lệ chi phí thường cao hơn do quỹ cần nắm giữ nhiều loại chứng khoán hơn và cần phải hoàn thành nhiều hoạt động giao dịch hơn. Các quỹ được quản lý chủ động có thể tìm cách thực hiện số lượng giao dịch lớn hơn để tối đa hóa lợi nhuận và nắm giữ nhiều khoản đầu tư hơn. Việc đem lại tiềm năng lợi nhuận cao hơn thường có xu hướng đi kèm với tỷ lệ chi phí cao hơn.

4. Tỷ lệ chi phí của quỹ mở iFund Techcombank

Hầu hết các công ty quản lý quỹ được yêu cầu liệt kê rõ ràng tỷ lệ chi phí trên trang web của quỹ, các nhà đầu tư có thể tìm đọc và so sánh giữa các quỹ tương tự nhau. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm chi tiết về tất cả thông tin trong bản cáo bạch của quỹ mở được cung cấp bởi công ty quản lý quỹ.

Quỹ mở iFund của Công ty chứng khoán Techcom Securities (TCBS) là một trong những quỹ hỗn hợp được quản lý chủ động uy tín nhất hiện nay. Danh mục đầu tư của iFund bao gồm những cổ phiếu và trái phiếu có chất lượng tốt nhất được niêm yết trên thị trường với tỷ suất sinh lời đạt từ 6-12%/năm

Vì là một quỹ đầu tư theo chiến lược đem lại tiềm năng lợi nhuận tốt nhất cho nhà đầu tư nên chi phí quản lý của iFund ở mức trung bình là 1,2%/NAV/Năm. iFund không thu phí bán, tuy nhiên, nếu bạn muốn bán lại chứng chỉ quỹ được nắm giữ chưa tới 1 năm thì sẽ phải trả một khoản phí mua lại là 0,5%. Do đó, quỹ iFund thích hợp để mang lại dòng thu nhập cho nhà đầu tư trong trung và dài hạn

Để đầu tư iFund, bạn chỉ cần truy cập vào website: https://iwp.tcbs.com.vn/105C730690 và mở tài khoản chứng khoán tại TCBS

huong-dan-ban-cach-dau-tu-mot-quy-chung-khoan-no-ifund