Tìm hiểu về phân tích chứng khoán

tim-hieu-ve-phan-tich-chung-khoan-ifund

Phân tích chứng khoán là một phương pháp giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định mua bán chứng khoán. Bằng cách nghiên cứu và đánh giá dữ liệu trong quá khứ cũng như hiện tại, các nhà đầu tư nỗ lực đưa ra các quyết định sáng suốt để chiếm được ưu thế trên thị trường.

Vậy phân tích chứng khoán là gì?

Phân tích chứng khoán là việc đánh giá một hình thức giao dịch cụ thể, một lĩnh vực đầu tư hoặc toàn bộ thị trường.

Từ đó, các nhà phân tích chứng khoán sẽ đưa ra những dự đoán về hoạt động trong tương lai của các sản phẩm giao dịch, lĩnh vực đầu tư và thị trường chứng khoán.

phan-tich-chung-khoan-la-gi-ifund
Định nghĩa về phân tích chứng khoán

Các phương pháp phân tích trong đầu tư chứng khoán

Trong hoạt động đầu tư chứng khoán, hai phương pháp phân tích chính được sử dụng là: phân tích cơ bản (phân tích tài chính) và phân tích kỹ thuật .

Phân tích cơ bản

Nguyên tắc, hướng tiếp phân tích

Phân tích cơ bản tập trung vào các nguồn dữ liệu bao gồm hồ sơ tài chính, báo cáo kinh tế, tài sản công ty và thị phần.

Để tiến hành phân tích cơ bản về một doanh nghiệp, nhà đầu tư hay nhà phân tích thị trường thường phân tích các chỉ số dựa trên báo cáo tài chính của công ty đó bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, báo cáo dòng tiền và các chú thích bổ sung.

Các nhà đầu tư phân tích báo cáo thu nhập hàng của các công ty để xác định doanh thu, chi phí và lợi nhuận mà một công ty tạo ra.

Khi thực hiện phân tích chứng khoán dựa trên báo cáo tài chính của một công ty, các nhà phân tích thường quan tâm đến lợi nhuận, tính thanh khoản, khả năng chi trả, năng suất và quỹ đạo tăng trưởng. Các tỷ số khác nhau có thể được sử dụng để xác định mức độ tiềm năng của một công ty.

Phân tích dựa trên tỷ số thanh toán hiện hành

Tỷ số thanh toán hiện hành và tỷ số thanh toán nhanh được sử dụng để ước tính liệu một công ty có thể thanh toán các khoản nợ ngắn hạn bằng tài sản lưu động sẵn có của mình hay không.

Công thức tính hệ số thanh toán hiện hành:

Tỉ số thanh khoản hiện hành = Giá trị tải sản lưu động có sẵn / Giá trị nợ ngắn hạn (*)

(*) Các số liệu trên có thể thu thập được từ bảng cân đối kế toán.

Giả sử tỷ lệ thanh toán hiện hành nhỏ hơn 1, nhà phân tích chứng khoán có thể kết luận rằng công ty này đang có tình trạng tài chính kém và có thể không đủ khả năng để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn khi chúng đến hạn.

phan-tich-chung-khoan-ty-so-thanh-toan-hien-hanh-ifund
Phân tích dựa trên tỷ số thanh toán hiện hành

Phân tích dựa trên tỷ lệ nợ

Khi xem xét bảng cân đối kế toán, có thể biết được mức nợ hiện tại của một công ty bằng cách sử dụng tỷ lệ nợ. Trong đó, tỷ lệ nợ được tính bằng công thức:

Tỷ lệ nợ = Tổng nợ phải trả / Tổng tài sản.

Giả sử kết quả thu được trên 1 thì có nghĩa là công ty này có nhiều nợ hơn tài sản.

Phân tích dựa trên biên lợi nhuận hoạt động

Việc so sánh báo cáo tài chính hiện tại với báo cáo tài chính trong những năm trước đó của một công ty giúp nhà đầu tư biết được tình trạng công ty này đang phát triển, ổn định hay đang xấu đi. Báo cáo tài chính của một công ty cũng có thể được so sánh với báo cáo tài chính của nhiều công ty khác cùng ngành.

Nhà đầu tư thường tìm cách so sánh biên lợi nhuận hoạt động giữa hai công ty cạnh tranh bằng cách xem báo cáo thu nhập của họ. Biên lợi nhuận hoạt động là thông số cho biết mức lợi nhuận kiếm được từ doanh thu còn lại bao nhiêu sau khi đã trả các chi phí hoạt động như tiền lương, nguyên liệu và trước khi trả lãi, thuế. Công thức tính như sau:

Biên lợi nhuận hoạt động = Lợi nhuận hoạt động / Doanh thu thuần

Giả sử: Biên lợi nhuận hoạt động của một công ty là 0,30 có nghĩa là với 100 triệu VNĐ doanh thu, công ty còn lại 30 triệu VNĐ lợi nhậu sau khi đã trả chi phí hoạt động. Nói cách khác, công ty sử dụng 70 triệu VNĐ trên mỗi 100 triệu VNĐ doanh thu thuần để trả cho các chi phí hoạt động của mình.

phan-tich-chung-khoan-bien-loi-nhuan-hoat-dong-ifund
Phân tích dựa trên biên lợi nhuận hoạt động

Phân tích kỹ thuật

Phương pháp phân tích chứng khoán tiếp theo là phân tích kỹ thuật.

Nguyên tắc, hướng tiếp phân tích

Phân tích kỹ thuật tập trung vào việc nghiên cứu diễn biến của thị trường, xu hướng lên hoặc xuống giá của một loại chứng khoán ở thời điểm hiện tại và trong quá khứ để dự đoán xác suất biến động giá trong tương lai.

Các nhà phân tích kỹ thuật sẽ tập trung vào phân tích tổng thể thị trường tài chính, giá cả chứng khoán, khối lượng giao dịch cũng như các yếu tố cung và cầu ảnh hưởng đến thị trường.

nghien-cuu-dien-bien-cua-thi-truong-ifund
Nghiên cứu diễn biến của thị trường, xu hướng chuyển động của giá cả

Phân tích kỹ thuật dựa trên biểu đồ

Biểu đồ là một công cụ quan trọng cho các nhà phân tích kỹ thuật vì chúng hiển thị xu hướng giá cả của chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định dưới dạng đồ thị.

Sử dụng biểu đồ, nhà phân tích kỹ thuật có thể đánh dấu được mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự.

Mức hỗ trợ được đánh dấu bằng đường nối các điểm ở đáy giá, thấp hơn giá giao dịch hiện tại và mức kháng cự là đường nối lần lượt các đỉnh giá, cao hơn so với giá thị trường hiện tại.

Việc mức hỗ trợ tiếp theo nằm thấp hơn mức hỗ trợ trước đó thì có nghĩa là đang xảy ra xu hướng giảm giá. Ngược lại, nếu mức kháng cự tiếp theo nằm cao hơn mức kháng cự trước đó thì thể hiện triển vọng tăng giá.

bieu-do-muc-ho-tro-hoac-muc-khang-cu-ifund
Biểu đồ để xác định mức hỗ trợ và mức kháng cự

Phân tích các tác động bên ngoài

Phân tích kỹ thuật chứng khoán chỉ hiệu quả khi tác động cung và cầu ảnh hưởng đến xu hướng giá được phân tích.

Khi các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới xu hướng chuyển động giá thì việc phân tích kỹ thuật có thể không đạt hiệu quả. Ví dụ về một số yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán như: chia tách và gộp cổ phiếu, thông báo cổ tức, tấn công khủng bố, thay đổi quản lý, thay đổi chính sách tiền tệ, v.v.

phan-tich-chung-khoan-va-cac-yeu-to-tac-dong-ifund
Tác động cung và cầu ảnh hưởng đến xu hướng giá

Kết luận

Cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật đều có thể sử dụng kết hợp hoặc sử dụng độc lập. Một số nhà phân tích chứng khoán muốn sử dụng cả hai phương pháp, trong khi một số khác thì chỉ sử dụng một phương pháp.

Sử dụng phân tích chứng khoán để kiểm tra các loại chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu,..), hàng hoá có thể giao dịch được và thị trường là một phương pháp quan trọng để tạo ra chiến lược đầu tư tốt nhất cho danh mục đầu tư của bạn.

Cập nhật những diễn biến mới nhất của thị trường chứng khoán bằng cách mở tài khoản tại TCBS. Tư vấn trực tuyến dễ dàng và cách nhanh chóng dành cho các nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư mới.

5/5 - (1 bình chọn)