Tag Archives: Quỹ trái phiếu

Quỹ mở trái phiếu

Quỹ mở trái phiếu đã và đang là kênh đầu tư hấp dẫn trên thị trường chứng khoán ngày nay. Với xu hướng bảo toàn vốn và lợi nhuận ổn định, các quỹ mở trái phiếu đã dần dần thu hút được đông đảo nhà đầu tư tham gia. Đây là một kênh đầu tư […]