So sánh Quỹ mở và Quỹ chỉ số

so-sanh-quy-mo-va-quy-chi-so-ifund

Các loại quỹ mở, bao gồm quỹ chỉ số, là hình thức đầu tư tập hợp vốn của các nhà đầu tư và cho phép họ tham gia vào thị trường chứng khoán mà không phải chịu một số rủi ro, chi phí và sức lực nghiên cứu như khi đầu tư vào cổ phiếu riêng lẻ hoặc các loại chứng khoán khác. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt giữa quỹ chỉ số và quỹ mở được quản lý chủ động.

Cách quản lý trong quỹ mở và quỹ chỉ số

Quỹ mở: Đối với loại quỹ mở được quản lý chủ động, danh mục đầu tư và toàn bộ hoạt động của quỹ sẽ được giám sát và quyết định bởi một nhóm các nhà phân tích nghiên cứu và các trader chuyên nghiệp.

Quỹ chỉ số: Quỹ chỉ số cũng được điều hành bởi một nhà quản lý danh mục đầu tư, nhưng nó được coi là kiểu quản lý thụ động vì quỹ thường nắm giữ các cổ phiếu hoặc chứng khoán khác giống như các chỉ số nổi tiếng, chẳng hạn như Chỉ số Chứng khoán Standard & Poor’s 500.

Chi phí của quỹ

Các quỹ chỉ số được quản lý thụ động, có nghĩa là máy móc sẽ thực hiện hầu hết công việc. Bởi vì không có nhóm quản lý danh mục đầu tư, chi phí đầu tư vào các quỹ chỉ số sẽ ít hơn so với các quỹ mở được quản lý tích cực.

Ngược lại, vì quỹ mở được quản lý chủ động bởi một nhóm chuyên gia nên quỹ sẽ có mức tỷ lệ chi phí cao hơn quỹ chỉ số. Số tiền này dùng để đảm bảo các hoạt động của quỹ diễn ra trơn tru đồng thời cũng bao gồm tiền để trả lương cho các chuyên gia quản lý quỹ. Tỷ lệ chi phí hoặc chi phí trung bình của một quỹ được quản lý chủ động thường là 1,25% NAV (giá trị tài sản ròng) của quỹ.

Hiệu suất của quỹ mở và quỹ chỉ số

Đối với các quỹ mở được quản lý chủ động, mục tiêu đầu tư của quỹ là đem lại kết quả vượt trội hơn thị trường. Nghĩa là, các nhà quản lý quỹ có trách nhiệm đảm bảo hiệu suất hoạt động của quỹ vượt trội hơn hiệu suất của chỉ số chuẩn trên thị trường (Benchmark). Hiệu suất của một quỹ mở được quản lý chủ động chủ yếu sẽ phụ thuộc vào việc lựa chọn cổ phiếu hoặc trái phiếu của người quản lý quỹ đó.

Ngược lại, hiệu suất hoạt động của quỹ chỉ số sẽ theo sát hiệu suất của chỉ số mà quỹ sử dụng làm chuẩn. Quỹ chỉ suất hoạt động với mục tiêu đem lại kết quả tương tự như một chỉ số sẵn có trên thị trường

5/5 - (6 bình chọn)