So sánh danh mục đầu tư tập trung và danh mục đầu tư đa dạng

so-sanh-danh-muc-dau-tu-tap-trung-va-danh-muc-dau-tu-da-dang-ifund

Hầu hết các chuyên gia đều khuyên bạn nên xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng. Danh mục đầu tư càng đa dạng, càng có nhiều khả năng phản ánh hoạt động của thị trường tổng thể. Do đó, chỉ nên đa dạng hoá trong một phạm vi phù hợp. Các nhà đầu tư đặt mục tiêu đánh bại thị trường có thể cần xem xét lại vấn đề đa dạng hóa so với đầu tư tập trung hơn trong khi xây dựng danh mục đầu tư.

1. Ưu và nhược điểm của một danh mục đầu tư đa dạng

Đa dạng hóa các khoản đầu tư được cho là có khả năng giảm thiểu rủi ro tổng thể nhưng đồng thời cũng làm giảm lợi nhuận vốn tiềm năng, cụ thể như sau:

1.1. Ưu điểm của một danh mục đầu tư đa dạng

Đa dạng hóa làm giảm mức độ biến động tổng thể và rủi ro tiềm ẩn của nhà đầu tư. Khi các khoản đầu tư vào một lĩnh vực hoạt động kém hiệu quả, các khoản đầu tư khác trong danh mục đầu tư có thể bù đắp tổn thất. Điều đó đặc biệt đúng khi các nhà đầu tư nắm giữ các tài sản có tương quan nghịch. Sự đa dạng hóa cũng có thể mở ra cơ hội kiếm lời bổ sung.

Một nhà đầu tư chọn đa dạng hóa với các khoản đầu tư vào cổ phiếu nước ngoài có thể cố gắng rót tiền vào các quốc gia đang trải qua sự bùng nổ kinh tế. Những cổ phiếu đó có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể vào thời điểm mà hiệu suất của cổ phiếu trong nước từ mức trung bình đến kém.

1.2. Nhược điểm của đa dạng hóa quá mức

Các nhược điểm của việc đa dạng hóa ít được đề cập hơn và do đó ít được biết đến hơn. Sự thật là đa dạng hóa cũng có thể có tác động xấu đến danh mục đầu tư. Đa dạng hóa danh mục đầu tư có xu hướng hạn chế lợi nhuận tiềm năng và tạo ra kết quả lợi nhuận chỉ ở mức trung bình

Ví dụ: Một danh mục đầu tư gồm năm cổ phiếu được lựa chọn cẩn thận về cơ bản có thể mang lại hiệu quả tốt hơn thị trường. Việc gom chung với các khoản đầu tư khác sẽ dẫn đến giảm hiệu suất.

Một vấn đề khác khi hướng tới đa dạng hóa quá mức là nó có thể đòi hỏi nhiều công sức hơn để cân bằng lại danh mục đầu tư của bạn. Một danh mục đầu tư đa dạng hóa với nhiều khoản nắm giữ khác nhau thường khó theo dõi và điều chỉnh hơn vì nhà đầu tư phải theo dõi nhiều khoản đầu tư. Đa dạng hóa thậm chí có thể làm tăng rủi ro nếu cố gắng đa dạng hóa dẫn đến việc nhà đầu tư trở nên bất cẩn. Trong nhiều trường hợp, các nhà đầu tư tìm kiếm mức độ đa dạng hóa cao sẽ tốt hơn với các quỹ mở

2. Ưu điểm của danh mục đầu tư tập trung

Một trong những lợi ích của danh mục đầu tư tập trung hơn là mặc dù nó làm tăng rủi ro, nhưng nó cũng làm tăng lợi nhuận tiềm năng. Các danh mục đầu tư thu được lợi nhuận cao nhất cho các nhà đầu tư thường không được đa dạng hóa rộng rãi. Những người có danh mục đầu tư tập trung vào một vài công ty hoặc lĩnh vực có tiềm năng tốt hơn trong việc xây dựng khối tài sản khổng lồ.

Danh mục đầu tư tập trung hơn cũng cho phép các nhà đầu tư tập trung vào một số khoản đầu tư chất lượng cao có thể quản lý được.

3. Nên đầu tư tập trung hay đầu tư đa dạng?

Con đường tốt nhất cho một nhà đầu tư có thể là chỉ nhắm đến sự đa dạng ở mức độ khiêm tốn và chủ yếu tập trung vào việc lựa chọn các khoản đầu tư chất lượng cao. Các khoản đầu tư này nên được lựa chọn theo chiến lược đầu tư ưu tiên, chẳng hạn như đầu tư tăng trưởng, đầu tư thu nhập hoặc đầu tư giá trị. Khả năng chấp nhận rủi ro cá nhân và mục tiêu đầu tư tổng thể cũng rất quan trọng.

Mặc dù một số mức độ đa dạng hóa cần được xem xét trong việc xây dựng danh mục đầu tư, nhưng đó không phải là mối quan tâm chính. Trọng tâm chính của danh mục đầu tư phải luôn đáp ứng các mục tiêu cá nhân và nhu cầu tài chính của nhà đầu tư cá nhân.

5/5 - (4 bình chọn)