So sánh danh mục đầu tư đa dạng và không đa dạng

so-sanh-danh-muc-dau-tu-da-dang-va-khong-da-dang-ifund

Quỹ mở thường sử dụng phương pháp đầu tư an toàn bằng cách đặt tiền của các nhà đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau. Lý do mà nhiều nhà đầu tư chọn danh mục đầu tư đa dạng vì họ nhận ra rằng các điều kiện kinh tế và thị trường ảnh hưởng khác nhau lên mỗi công ty, ngành công nghiệp và các tài sản như cổ phiếu, trái phiếu hay bất động sản. Tuy nhiên, nếu không thích sự tiếp cận này, bạn có thể chọn các quỹ mở không đa dạng, có thể thu được lợi nhuận cao hơn nếu các khoản đầu tư được chọn đúng cách.

1. Thành phần của danh mục đầu tư

Các quỹ mở đa dạng tạo ra một mạng lưới tài sản rộng rãi, đầu tư vào trái phiếu, tiền mặtcổ phiếu từ nhiều công ty và lĩnh vực khác nhau. Thông thường, các quỹ mở đa dạng không được nắm giữ hơn 5% giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ trong một loại cổ phiếu của một công ty.

Ngược lại, các quỹ mở không đa dạng sẽ tập trung NAV vào một ngành hoặc một loại tài sản nhất định. Bạn có thể tìm thấy nhiều cổ phiếu trong các quỹ mở cổ phiếu hoặc các trái phiếu trong các quỹ thu nhập cố định. Một số quỹ mở đầu tư vào chứng khoán từ các quốc gia hoặc châu lục cụ thể.

2. Rủi ro và lợi thế

Các quỹ mở không đa dạng thường biến động theo các sự kiện và điều kiện kinh tế vì những yếu tố đó ảnh hưởng tương tự đến hầu hết các doanh nghiệp trong ngành. Đi kèm với nhiều rủi ro hơn là khả năng thu được lợi nhuận đáng kể nếu lĩnh vực này hoạt động tốt. Ngoài ra, một sự kiện hoặc điều kiện có thể mang lại lợi ích cho quỹ này nhưng làm tổn hại đến quỹ khác. Ví dụ, giá dầu cao giúp hỗ trợ các quỹ trong lĩnh vực năng lượng, nhưng có thể ảnh hưởng đến các quỹ dựa trên các cửa hàng tiêu dùng và sản xuất vì chi phí vận chuyển và sản xuất tăng.

Nếu bạn chọn quỹ mở được đa dạng hóa, bạn có thể giảm thiểu rủi ro với một số loại tài sản đồng thời nhận được lợi nhuận từ các tài sản khác. Nhờ vậy, nhà đầu tư có khả năng kiếm được thu nhập trong dài hạn ngay cả khi thị trường đi xuống và khi thị trường tăng theo thời gian, giá trị khoản đầu tư của bạn cũng có xu hướng tăng theo.

3. Quản lý danh mục đầu tư

Các quỹ tập trung vào một lĩnh vực cụ thể thường có các nhà quản lý quỹ với chuyên môn và kinh nghiệm trong một ngành hoặc một quốc gia cụ thể để đạt được hiệu suất cao hơn với rủi ro ít hơn. Người quản lý quỹ sẽ tập trung vào các công ty hoặc địa điểm đại diện trong ngành thay vì xem xét một loạt các tài sản và công ty.

Trong một quỹ mở đa dạng, người quản lý quỹ thường ít khi dựa vào các mốc thời gian trên thị trường hoặc một ngành, mà tập trung nhiều hơn vào việc phân bố tài sản hợp lý của các loại tài sản để giảm bớt tác động của suy thoái thị trường.

4. Hiệu quả chi phí

Nếu bạn tìm kiếm sự an toàn tương đối của một danh mục đầu tư đa dạng, thì hình thức đầu tư quỹ mở đa dạng có thể tiết kiệm chi phí và hiệu quả về thời gian. Người quản lý quỹ sẽ lựa chọn và kết hợp các khoản đầu tư thành một sản phẩm tốt nhất. Bạn sẽ chỉ phải trả một khoản phí duy nhất cho việc tiếp cận nhiều loại tài sản.

Trong trường hợp bạn đang cố gắng đa dạng hóa bằng cách sử dụng các quỹ đầu tư riêng lẻ hoặc thậm chí mua cổ phiếu và trái phiếu riêng lẻ, thì phải tốn nhiều thời gian để nghiên cứu và chọn các thành phần cho danh mục đầu tư của mình.