Quỹ mở đầu tư hỗn hợp là gì và được phân loại như thế nào?

quy-dau-tu-hon-hop-la-gi-va-duoc-phan-loai-nhu-the-nao-ifund

Quỹ hỗn hợp là một trong những hình thức phổ biến nhất của quỹ đầu tư mở. Đây là hình thức đầu tư có mục tiêu kép, vừa giúp tăng trưởng vốn gốc, vừa giúp bảo vệ tài sản của bạn trước những biến động thất thường của thị trường. Tuy nhiên, mỗi quỹ hỗn hợp có thể sẽ chú trọng một mục tiêu đầu tư riêng, vì vậy, bạn cần nắm được điều này để lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Quỹ mở đầu tư hỗn hợp là gì?

Quỹ hỗn hợp là một loại quỹ mở có danh mục đầu tư bao gồm hai hoặc nhiều loại tài sản khác nhau. Hầu hết các quỹ hỗn đều đầu tư theo chiến lược kết hợp giữa chứng khoán vốn chủ sở hữu (cổ phiếu) và chứng khoán nợ (trái phiếu).

Một số quỹ hỗn hợp khác có cách tiếp cận cách phân bổ tài sản rộng hơn và bao gồm các tài sản khác như vàng, hàng hóa hoặc bất động sản

Quỹ này hoạt động theo cách cân bằng phân bổ loại tài sản giữa các loại chứng khoán khác nhau với mục đích đa dạng hóa danh mục đầu tư và do đó giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư. Việc phân bổ chứng khoán nợ và chứng khoán vốn chủ sở hữu thường được quyết định theo khả năng chấp nhận rủi ro, mục tiêu tài chính và cơ hội đầu tư của bạn.

Như bất kỳ các hình thức đầu tư tài chính khác, trước khi đưa ra quyết định đầu tư, bạn cần tìm hiểu về cách thức hoạt động cũng như làm thế nào để nhận biệt giữa các loại quỹ hỗn hợp.

quy-dau-tu-hon-hop-la-gi-ifund

Các loại quỹ đầu tư hỗn hợp

Các quỹ hỗn hợp được phân loại theo phân bổ tài sản của chúng thành các loại sau:

Quỹ hỗn hợp tăng trưởng

Đối với loại quỹ này, 65% tài sản ròng (NAV) của quỹ sẽ được phân bổ vào các cổ phiếu vốn chủ sở hữu của các công ty có vốn hóa nhỏ, vốn hóa trung bình hoặc vốn hóa lớn. Phần còn lại của quỹ thường được đầu tư vào chứng khoán nợ và tiền mặt

Quỹ hỗn hợp bảo toàn vốn

Trong quỹ đầu tư bảo toàn vốn, hơn 65% tài sản của quỹ là các khoản đầu tư là vào chứng khoán có thu nhập cố định, chẳng hạn như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và tín phiếu. Phần còn lại được đầu tư vào cổ phiếu.

Quỹ phân bổ tài sản hỗn hợp

Các quỹ hỗn hợp này đầu tư tối thiểu 10% vào ba loại tài sản trở lên. Ngoài cổ phiếu và trái phiếu, quỹ cũng bao gồm các loại tài sản như vàng, hàng hóa khác hoặc bất động sản. Với sự đa dạng tài sản trong danh mục càng làm đa dạng hóa rủi ro của bạn.

Quỹ đầu tư cân bằng

Trong một quỹ cân bằng, chứng khoán nợ và chứng khoán vốn chủ sở hữu được đầu tư kết hợp theo tỷ lệ cụ thể. Chúng thường được phân bổ tài sản ròng với tỷ lệ 60% cổ phiếu và 40% trái phiếu. Đây được coi là những khoản đầu tư có rủi ro thấp với mức tăng vốn lành mạnh

quy-hon-hop-tang-truong-ifund

Ai nên đầu tư vào Quỹ mở hỗn hợp?

Các mở Quỹ hỗn hợp là giải pháp lý tưởng cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro thấp và trung bình. Những nhà đầu tư này có thể chọn các quỹ hỗn hợp bảo toàn vốn hoặc quỹ cân bằng để đảm bảo khả năng sinh lời ổn định với rủi ro thấp. Mặt khác, các nhà đầu tư muốn đầu tư nhiều hơn vào cổ phiếu có thể sử dụng quỹ hỗn hợp cổ phiếu

Quỹ mở hỗn hợp đặc biệt thích hợp cho các nhà đầu tư mới, hạn chế mức độ tiếp xúc với vốn chủ sở hữu và cung cấp sự an toàn đầy đủ trước sự biến động của giá cổ phiếu. Cho phép nhà đầu tư mới dần làm quen với thị trường chứng khoán và hạn chế ảnh hưởng của các rủi ro.

Tại sao nên đầu tư vào Quỹ mở hỗn hợp?

Một trong những yếu tố quan trọng nhất của đầu tư thận trọng là đa dạng hóa danh mục để phân tán rủi ro. Bản chất của quỹ hỗn hợp cho phép nhà đầu tư có khả năng tiếp cận với một danh mục đầu tư đa dạng, bao gồm các loại tài sản khác nhau, tránh tập trung vào một loại hoặc một ngành. Đây là lý do tại sao quỹ hỗn hợp nổi lên như một trong những phương tiện đầu tư an toàn nhất, đặc biệt là đối với những nhà đầu tư không có khả năng chấp nhận rủi ro quá lớn.

ai-nen-dau-tu-vao-quy-hon-hop-ifund

Quỹ mở hỗn hợp iFund của Techcombank

Quỹ mở iFund là một quỹ hỗn hợp đầu tư vào các chứng khoán có chất lượng tốt nhất trên thị trường. iFund được thiết kế bởi Công ty quản lý quỹ Techcom Securities (TCBS) thuộc ngân hàng Techcombank

Danh mục đầu tư của iFund bao gồm hàng trăm cổ phiếu và trái phiếu khác nhau, tạo cho nhà đầu tư cơ hội tiếp xúc với nhiều phương tiện đầu tư cùng một lúc thông qua việc mua chứng chỉ quỹ. Điều này thuận tiện và ít tốn kém hơn so với việc đầu tư chứng khoán riêng lẻ.

Chứng chỉ quỹ iFund được giao dịch hằng ngày. Khi nhà đầu tư đặt lệnh bán chứng chỉ quỹ, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản chứng khoán của bạn vào ngày hôm sau. Khả năng thanh khoản linh hoạt này là một trong những lợi thế chính của quỹ mở hỗn hợp iFund

Để bắt đầu đầu tư iFund, bạn cần mở tài khoán chứng khoán TCBS tại website: https://iwp.tcbs.com.vn/105C730690, rồi tiến hành đặt lệnh mua chứng chỉ quỹ. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết tại đây.

quy-mo-ifund-la-mot-giai-phap-danh-cho-ban