Quỹ hỗn hợp gồm cổ phiếu và trái phiếu có tốt không?

quy-hon-hop-gom-co-phieu-va-trai-phieu-co-tot-khong-ifund

Hai nguyên tắc cơ bản trong đầu tư đó là phân bổ và đa dạng hóa tài sản. Hai nguyên tắc này lời khuyên tài chính dành cho nhà đầu tư khi nói đến các khoản đầu tư của bạn. Sự kết hợp giữa cổ phiếu và trái phiếu trong một quỹ mở duy nhất mang lại cho bạn cả danh mục đầu tư đa dạng và phân bổ tài sản chuyên nghiệp. Những quỹ mở như vật được gọi là quỹ hỗn hợp

Cổ phiếu và Trái phiếu

Cổ phiếu và trái phiếu đại diện cho hai loại tài sản đầu tư khác nhau.

Cổ phiếu là khoản đầu tư vốn cổ phần; nó cung cấp cho bạn quyền sở hữu cổ phần trong một công ty. Bạn có thể kiếm tiền từ cổ phiếu thông qua các khoản chi trả cổ tức, số tiền này đại diện cho phần lợi nhuận của bạn trong lợi nhuận của công ty và thông qua lãi vốn nếu bạn bán cổ phiếu với giá cao hơn giá mua.

Trái phiếu đại diện cho một khoản vay của một công ty, thành phố hoặc tổ chức chính phủ. Trái phiếu thường cung cấp một dòng thu nhập từ lãi suất ổn định cộng với số tiền gốc bạn đầu khi mua trái phiếu (mệnh giá trái phiếu) được hoàn trả lại khi nắm giữ trái phiếu đến đáo hạn.

Ưu, nhược điểm của quỹ hỗn hợp cổ phiếu và trái phiếu

Giá cổ phiếu thường dễ biến động hơn trái phiếu, nhưng trong thời gian dài, cổ phiếu có xu hướng mang lại lợi nhuận cao hơn. Giá trái phiếu thường ổn định hơn cổ phiếu, nhưng chúng mang lại lợi nhuận thấp hơn.

Trong khoảng thời gian 50 năm từ 1959 đến 2008, lợi nhuận cổ phiếu trung bình 9,18% mỗi năm, trong khi trái phiếu mang lại lợi nhuận hàng năm là 6,48%. Chỉ vì cổ phiếu có lợi thế dài hạn không có nghĩa là chúng luôn luôn tốt hơn trái phiếu. Ở một số thị trường, đặc biệt là trong thời kỳ tài chính không ổn định, trái phiếu có thể là khoản đầu tư khôn ngoan hơn cổ phiếu.

Quỹ hỗn hợp đầu tư cân bằng

Quỹ hỗn hợp là một quỹ mở đầu tư kết hợp giữa cổ phiếu và trái phiếu. Theo các chuyên gia, việc phân bổ tài sản điển hình của các quỹ hỗn hợp cân bằng là 60% cổ phiếu và 40% trái phiếu, nhưng mỗi quỹ mở lại khác nhau và có mục tiêu đầu tư riêng ảnh hưởng đến sự kết hợp giữa cổ phiếu và trái phiếu

Các quỹ cân bằng có xu hướng cung cấp lợi nhuận thận trọng hơn các quỹ cổ phiếu trong thời kì thị trường ổn định hoặc tăng, nhưng sẽ ít bị lỗ hơn trong những năm thị trường đi xuống.

Sự kết hợp đa dạng hóa và phân bổ tài sản giữa cổ phiếu và trái phiếu trong một quỹ cân bằng đóng vai trò như một giải pháp chống lại rủi ro đồng thời mang lại cơ hội tăng trưởng và thu nhập ổn định.

Tái cân bằng tự động cổ phiếu và trái phiếu

Nhà đầu tư nên tái cân bằng danh mục đầu tư của bạn mỗi năm. Điều này liên quan đến việc xem xét nghiêm túc các khoản đầu tư của bạn để biết cả tăng trưởng và thua lỗ.

Ví dụ: nếu bạn có một danh mục đầu tư cá nhân gồm 60% cổ phiếu và 40% trái phiếu vào đầu năm và cổ phiếu hoạt động đặc biệt tốt, vào cuối năm danh mục đầu tư của bạn có thể chứa 70% cổ phiếu và 30% trái phiếu. Bạn sẽ cần bán một số cổ phiếu và mua thêm trái phiếu để trở về tỷ lệ 60/40.

Với quỹ mở cân bằng, người quản lý quỹ liên tục duy trì sự cân bằng giữa cổ phiếu và trái phiếu, vì vậy bạn không cần phải làm việc này