Nhược điểm của Quỹ mở Trái phiếu là gì?

quỹ trái phiếu là một quỹ tương hỗ thu tiền từ các nhà đầu tư và sử dụng các quỹ đó để mua trái phiếu công ty hoặc trái phiếu chính phủ. Quỹ trái phiếu khác với quỹ thị trường tiền tệ ở chỗ các nhà quản lý quỹ trái phiếu có xu hướng theo đuổi các chiến lược nhằm tạo ra lợi suất cao hơn, và quỹ trái phiếu có thể mua trái phiếu dài hạn hoặc chất lượng thấp hơn rủi ro hơn. Các quỹ trái phiếu cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc với nhiều loại trái phiếu khác nhau bằng cách mua một khoản đầu tư duy nhất, nhưng chúng cũng có một số rủi ro đầu tư và những bất lợi khác.

Rủi ro đầu tư nhiều hơn

Các quỹ trái phiếu có rủi ro đầu tư có thể khiến giá trị hoặc cổ phiếu đi xuống. Thứ nhất, quỹ trái phiếu phải chịu rủi ro tín dụng, đó là khả năng công ty phát hành trái phiếu không trả được nợ. Nếu một công ty phát hành trái phiếu không thanh toán, quỹ có thể mất tiền và giá trị cổ phiếu có thể giảm xuống.

Thứ hai, giá trái phiếu có xu hướng đi xuống khi lãi suất tăng, do đó việc tăng lãi suất có thể dẫn đến thua lỗ. Các công ty phát hành trái phiếu cũng có thể chọn thanh toán trái phiếu sớm nếu lãi suất giảm, điều này có thể làm giảm lợi nhuận.

Các quỹ trái phiếu cũng dễ bị rủi ro lạm phát. Khi lạm phát tăng, sức mua của thu nhập của bạn bị giảm. Nếu bạn có ý định sống bằng thu nhập từ quỹ trái phiếu trong những năm hoàng kim của mình, bạn cũng cần phải tính đến lạm phát.

Lợi tức đầu tư thấp hơn

Các quỹ trái phiếu có thể đầu tư vào trái phiếu có lợi suất cao để tăng lợi nhuận cho các nhà đầu tư, nhưng lợi nhuận trên cổ phiếu trong lịch sử cao hơn so với lợi tức trên trái phiếu. đầu tư cổ phiếu có kết quả tốt hơn các loại hình đầu tư khác trong dài hạn, bao gồm trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ và chứng khoán kho bạc. Các quỹ cổ phiếu – quỹ tương hỗ đầu tư sơ cấp vào cổ phiếu công ty – có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn quỹ trái phiếu.

Chi phí quỹ trái phiếu

Các quỹ trái phiếu phải trả các chi phí hoạt động khác nhau, chẳng hạn như chi phí liên quan đến tiếp thị và bán cổ phiếu quỹ, cung cấp dịch vụ cho cổ đông và trả lương cho người quản lý. Các quỹ tương hỗ áp đặt một khoản phí hàng năm được gọi là tỷ lệ chi phí để trang trải các chi phí này.

Các khoản chi phí làm giảm lợi tức hiệu quả mà các nhà đầu tư thu được từ các khoản đầu tư của họ vì các chi phí quỹ này có thể tăng lên. Ví dụ, nếu tài sản của một quỹ trái phiếu tăng giá trị 5 phần trăm trong năm nhưng nó có tỷ lệ chi phí là 0,5 phần trăm, thì lợi nhuận thực tế cho các nhà đầu tư chỉ là 4,5 phần trăm. Một nhà đầu tư mua trái phiếu trực tiếp từ một tổ chức phát hành không phải đối mặt với những chi phí này.

Đầu tư quỹ tương hỗ tối thiểu

Các quỹ tương hỗ thường yêu cầu một khoản đầu tư tối thiểu để mua các cổ phiếu khác nhau tùy thuộc vào công ty đầu tư. Mức tối thiểu của quỹ có thể thấp tới 1.000 đô la hoặc thậm chí ít hơn, nhưng nhiều quỹ yêu cầu đầu tư tối thiểu 10.000 đô la trở lên.
Các công ty quỹ tương hỗ thậm chí có thể cung cấp vốn cho các công ty và tổ chức yêu cầu đầu tư tối thiểu trên 1 triệu đô la. Các quỹ có mức tối thiểu cao có thể cung cấp tỷ lệ chi phí thấp hơn và các lợi ích khác, mang lại lợi thế cho các nhà đầu tư tổ chức lớn và giàu có.