Nhiều cách để đạt được đa dạng hóa danh mục đầu tư

nhieu-cach-de-dat-duoc-da-dang-hoa-danh-muc-dau-tu-ifund

Đa dạng hóa là một thuật ngữ quen thuộc với hầu hết các nhà đầu tư. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng biết được cách để tạo ra một danh mục đầu tư đa dạng thực sự. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin chi tiết về cách xậy dựng một danh mục được đa dạng hoá hiệu quả.

1. Đa dạng hóa là gì?

Ý tưởng của đa dạng hóa là tạo ra một danh mục đầu tư bao gồm nhiều khoản đầu tư để giảm rủi ro.

Ví dụ, hãy xem xét một khoản đầu tư chỉ bao gồm cổ phiếu do một công ty duy nhất phát hành. Nếu cổ phiếu của công ty đó bị sụt giảm nghiêm trọng, danh mục đầu tư của bạn sẽ chịu toàn bộ gánh nặng của sự sụt giảm. Bằng cách tách khoản đầu tư của bạn giữa các cổ phiếu từ hai công ty khác nhau, bạn có thể giảm rủi ro tiềm tàng cho danh mục đầu tư của mình.

2. Các cách để đa dạng hoá danh mục đầu tư

2.1. Giảm rủi ro bằng cách bao gồm trái phiếu và tiền mặt

Một cách khác để giảm rủi ro trong danh mục đầu tư của bạn là bao gồm trái phiếu và tiền mặt. Bởi vì tiền mặt thường được sử dụng như một khoản dự trữ ngắn hạn, hầu hết các nhà đầu tư phát triển một chiến lược phân bổ tài sản cho danh mục đầu tư của họ chủ yếu dựa trên việc sử dụng cổ phiếu và trái phiếu.

Giữ một phần tài sản đầu tư của bạn dưới dạng tiền mặt hoặc chứng khoán thị trường tiền tệ ngắn hạn không bao giờ là một ý tưởng tồi. Tiền mặt có thể được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và chứng khoán thị trường tiền tệ ngắn hạn có thể được thanh lý ngay lập tức trong trường hợp có cơ hội đầu tư — hoặc trong trường hợp nhu cầu tiền mặt thông thường của bạn tăng đột biến và bạn cần phải bán các khoản đầu tư để thanh toán.

Ngoài ra, hãy nhớ rằng phân bổ và đa dạng hóa tài sản là những khái niệm liên kết chặt chẽ với nhau; một danh mục đầu tư đa dạng được tạo ra thông qua quá trình phân bổ tài sản. Khi tạo một danh mục đầu tư có cả cổ phiếu và trái phiếu, các nhà đầu tư tích cực có thể nghiêng về sự kết hợp giữa 80% cổ phiếu và 20% trái phiếu, trong khi các nhà đầu tư bảo thủ có thể thích hỗn hợp 20% cổ phiếu với 80% trái phiếu.

2.2. Cân bằng giữa cổ phiếu và trái phiếu

Bất kể bạn là nhà đầu tư mạo hiểm hay thận trọng, việc sử dụng phân bổ tài sản để giảm rủi ro thông qua việc cân bằng cổ phiếu và trái phiếu cho danh mục đầu tư của bạn là một cách đáng tin cậy để tạo ra một danh mục đầu tư đa dạng.

Một số quỹ mở sở hữu một hỗn hợp chứng khoán bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu để tạo ra các danh mục đầu tư “cân bằng” được tạo sẵn. Tỷ lệ cụ thể của cổ phiếu và trái phiếu trong một danh mục nhất định được thiết kế để tạo ra một tỷ lệ giữa rủi ro và tiềm năng lợi nhuận, mang lại cơ hội đạt được một tỷ lệ lợi nhuận nhất định trên khoản đầu tư của bạn để đổi lấy việc bạn sẵn sàng chấp nhận một lượng rủi ro nhất định. Nói chung, bạn càng sẵn sàng chấp nhận rủi ro, thì lợi tức đầu tư tiềm năng của bạn càng lớn.

3. Các lựa chọn cho nhà đầu tư để xây dựng danh mục đa dạng

3.1. Quỹ mở

Nếu bạn là người có giới hạn về phương tiện hoặc nếu bạn chỉ thích các kịch bản đầu tư không phức tạp, bạn có thể chọn một quỹ mở cân bằng duy nhất và đầu tư tất cả tài sản của mình vào quỹ. Đối với hầu hết các nhà đầu tư, chiến lược này quá đơn giản. Mặc dù một tổ hợp đầu tư nhất định có thể phù hợp với quỹ giáo dục đại học của trẻ, nhưng sự kết hợp đó có thể không phù hợp cho các mục tiêu dài hạn, chẳng hạn như kế hoạch nghỉ hưu hoặc di sản.

Tương tự như vậy, các nhà đầu tư có số tiền lớn thường yêu cầu các chiến lược được thiết kế để giải quyết các nhu cầu phức tạp hơn, chẳng hạn như giảm thiểu thuế tăng vốn hoặc tạo ra các dòng thu nhập đáng tin cậy. Hơn nữa, trong khi đầu tư vào một quỹ mở duy nhất cung cấp sự đa dạng hóa giữa các loại tài sản cơ bản là cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt (các quỹ thường giữ một lượng nhỏ tiền mặt để thu phí), cơ hội để đa dạng hóa vượt xa các danh mục cơ bản này.

3.2. Cổ phiếu

Với cổ phiếu, nhà đầu tư có thể chọn một phong cách cụ thể, chẳng hạn như tập trung vào giá trị vốn hóa lớn, trung bình hoặc nhỏ. Trong mỗi lĩnh vực này, cổ phiếu cũng được phân loại là tăng trưởng hoặc giá trị. Các tiêu chí lựa chọn bổ sung bao gồm lựa chọn giữa cổ phiếu trong nước và cổ phiếu nước ngoài. Các cổ phiếu nước ngoài cũng đưa ra các phân loại nhỏ bao gồm cả thị trường đã phát triển và mới nổi. Cả cổ phiếu nước ngoài và trong nước cũng có sẵn trong các lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như công nghệ sinh học và chăm sóc sức khỏe.

3.3. Trái phiếu

Ngoài sự đa dạng của các lựa chọn đầu tư cổ phiếu, trái phiếu cũng mang lại cơ hội đa dạng hóa. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các vấn đề dài hạn hoặc ngắn hạn. Họ cũng có thể chọn trái phiếu có lợi suất cao hoặc trái phiếu địa phương. Một lần nữa, khả năng chấp nhận rủi ro và các yêu cầu đầu tư cá nhân sẽ quyết định phần lớn đến việc lựa chọn đầu tư.

5/5 - (2 bình chọn)