Người quản lý quỹ mở là gì?

nguoi-quan-ly-quy-mo-la-gi

Nhiều nhà đầu tư sử dụng quỹ mở để tiết kiệm cho thời gian nghỉ hưu và theo đuổi các mục tiêu tài chính khác. Hầu hết các quỹ mở này đều có người quản lý quỹ, đôi khi được gọi là cố vấn đầu tư hoặc nhóm quản lý thực hiện chiến lược đầu tư của quỹ bằng cách phân tích các tùy chọn đầu tư và xây dựng danh mục đầu tư của quỹ.

1. Định nghĩa về Người quản lý Quỹ mở

Các cá nhân được khuyên nên bắt đầu tiết kiệm để nghỉ hưu ngay khi họ bắt đầu sự nghiệp, nếu không sớm hơn. Mặc dù họ thường biết tiết kiệm và đầu tư để đạt được các mục tiêu tài chính khác nhau là rất quan trọng, nhưng hầu hết các cá nhân không thoải mái khi lựa chọn cổ phiếu, trái phiếu hoặc các tài sản khác cần thiết để xây dựng danh mục đầu tư của họ.

Đây là nơi các nhà quản lý quỹ vào cuộc. Các quỹ mở, bao gồm nhiều loại cổ phiếu phù hợp với chủ đề hoặc chiến lược đầu tư, là một trong những cách đầu tư phổ biến nhất. Khi các nhà đầu tư gửi tiền vào các quỹ được quản lý tích cực, họ dựa vào các nhà quản lý quỹ để thay mặt họ đưa ra các quyết định đầu tư.

Người quản lý quỹ được trả từ phí mà công ty quỹ thu cho nhà đầu tư. Trong hầu hết các trường hợp, các khoản phí này dựa trên tỷ lệ phần trăm của tài sản được quản lý. Người quản lý quỹ có thể giám sát các quỹ mở, quỹ hưu trí, quỹ đầu cơ hoặc quỹ ủy thác.

2. Cách thức hoạt động của Người quản lý quỹ mở

Các quỹ mở và ETF thường tuân theo chiến lược đầu tư được giải thích chi tiết trong bản cáo bạch của quỹ. Một số quỹ có chiến lược tăng trưởng tích cực khiến khoản đầu tư chính có rủi ro cao hơn, trong khi những quỹ khác có cách tiếp cận cân bằng hơn. Các quỹ có thể theo quốc gia hoặc khu vực cụ thể hoặc có thể đầu tư vào các lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như dược phẩm hoặc công nghệ.

Trong việc xây dựng danh mục đầu tư, các nhà quản lý quỹ phải tuân theo bản cáo bạch của quỹ (mặc dù nhiều bản cáo bạch cho biết rằng các nhà quản lý quỹ có một số thời gian để đi lạc khỏi chiến lược đầu tư đã nêu). Các quỹ lớn thường có một nhóm các nhà phân tích thực hiện nghiên cứu cho người quản lý quỹ. Mặc dù một hoặc nhiều người có thể được liệt kê là người quản lý quỹ, nhưng thường có một nhóm lớn hơn gồm các nhà phân tích đầu tư làm việc để xây dựng danh mục đầu tư.

Các nhà quản lý quỹ thường xuyên gặp gỡ các Giám đốc điều hành và các giám đốc điều hành công ty khác như một phần trong quá trình tìm kiếm các khả năng đầu tư của họ. Họ cũng có trách nhiệm báo cáo cho cổ đông về tình hình hoạt động của quỹ và giải thích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của quỹ. Điều này được thực hiện trong một báo cáo hàng năm hoặc thường xuyên hơn.

3. Các giải pháp thay thế

Bởi vì rất nhiều quỹ được quản lý tích cực không thể vượt trội hơn so với các chỉ số thị trường mà chúng được đo lường, nên các quỹ không được quản lý tích cực đã trở nên phổ biến hơn trong hơn một thập kỷ qua. Thường được gọi là đầu tư thụ động, mục tiêu của các quỹ này là phù hợp với chỉ số thị trường mà quỹ đang bắt chước, trước khi thu phí. Bởi vì các quỹ này không yêu cầu đầu tư về thời gian mà các quỹ được quản lý tích cực yêu cầu, phí thường là một phần nhỏ của các quỹ được quản lý tích cực.

Nhiều ETF hoạt động như các khoản đầu tư được quản lý thụ động tương tự như quỹ chỉ số. Giống như các quỹ mở, ETF chứa nhiều loại tài sản được lựa chọn trước, cho dù đó là cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tín thác đầu tư bất động sản hay thứ gì khác. Một điểm khác biệt quan trọng giữa ETF và quỹ mở là ETF giao dịch theo thời gian thực giống như cổ phiếu, thay vì có giá trị tài sản ròng được tính vào cuối mỗi ngày giao dịch như quỹ mở.

4. Ý nghĩa đối với các nhà đầu tư cá nhân

Các nhà đầu tư không cảm thấy thoải mái khi lựa chọn cổ phiếu và trái phiếu của riêng mình cho danh mục đầu tư có thể sử dụng quỹ để thay thế. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết có nghĩa là không cần nghiên cứu. Những người đầu tư vào các quỹ được quản lý tích cực nên đọc bản cáo bạch của họ để đảm bảo chiến lược quản lý quỹ phù hợp với mục tiêu của họ và mức độ rủi ro mà họ cảm thấy thoải mái.

Điều quan trọng cần nhớ là kết quả hoạt động trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai, ngay cả khi người quản lý quỹ vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, nếu bạn có thể tìm được một nhà quản lý quỹ kết hợp các kết quả đánh bại thị trường từ một thập kỷ trở lên, thì lợi nhuận của nhà quản lý quỹ đó sẽ nhiều hơn là trả cho các khoản phí được tính cho quỹ.

5/5 - (1 bình chọn)