Lãi suất của quỹ mở là gì?

Khi bạn đầu tư vào một quỹ tương hỗ, bạn muốn kiếm tiền. Bạn có thể kiếm tiền đó dưới dạng thu nhập hoặc tăng trưởng. Tăng trưởng có nghĩa là giá trị của cổ phiếu quỹ tương hỗ của bạn tăng lên. Thu nhập có nghĩa là bạn được trả cổ tức hoặc lãi suất cho khoản đầu tư của mình. “Lợi tức” đề cập đến cổ tức hoặc lãi suất của bạn, nhưng nó có thể lớn hơn lợi tức kỳ vọng mà quỹ tương hỗ công bố trong bản cáo bạch của mình.

Lãi suất

Nếu bạn đầu tư vào một quỹ tương hỗ trái phiếu, quỹ sẽ liệt kê tiền lãi trung bình mà nó kiếm được trên tất cả các trái phiếu của mình. Bạn sẽ tìm thấy con số này trong bản cáo bạch của quỹ, một tài liệu cho bạn biết các khoản đầu tư quỹ hiện đang nắm giữ và loại đầu tư mà quỹ dự định mua trong tương lai. Bạn sẽ tìm thấy một con số cho lợi suất hiện tại. Đây là mức trung bình của tất cả lãi suất trái phiếu trong quỹ phải trả.

Tỷ suất cổ tức

Một số quỹ tương hỗ đầu tư vào cổ phiếu trả cổ tức. Các công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thường là hàng quý, cho các cổ đông. Khi bạn xem xét các số liệu của quỹ trong bản cáo bạch cho biết lợi suất hiện tại của quỹ, bạn đang xem xét mức trung bình của tất cả các khoản cổ tức mà quỹ nhận được.

Năng suất hiệu quả

Các quỹ tương hỗ mua trái phiếu có thể mua chúng với giá chiết khấu. Nếu quỹ giữ những trái phiếu đó cho đến khi chúng đáo hạn, nó sẽ không chỉ nhận được khoản thanh toán lãi suất, mà còn nhận được giá trị “mệnh giá” mà tổ chức phát hành ấn định khi trái phiếu còn mới. Giá chiết khấu thấp hơn mệnh giá, do đó quỹ sẽ nhận lại số tiền chiết khấu khi trái phiếu được thanh toán đầy đủ khi đáo hạn. Phần chiết khấu cộng với lãi suất được gọi là lợi tức hiệu quả. Điều này có nghĩa là nếu bạn đầu tư vào một quỹ mua trái phiếu chiết khấu, bạn có thể nhận được lợi tức hiệu quả cao hơn so với lãi suất mà quỹ tương hỗ liệt kê cho trái phiếu của nó.

Lợi nhuận và lãi suất

Bạn có thể đọc trong bản cáo bạch về lợi nhuận của quỹ. Từ “hoàn vốn” đề cập đến tiền lãi mà quỹ nhận được cộng với sự gia tăng giá cổ phiếu của quỹ. Cổ phiếu tăng giá khi khoản đầu tư mà quỹ nắm giữ tăng lên, bởi vì các nhà đầu tư sẵn sàng trả nhiều hơn cho những cổ phiếu đó. Bạn nhận được lợi ích từ việc tăng giá cộng với lãi suất bạn kiếm được và đây được gọi là lợi nhuận của bạn. Thuật ngữ “trở lại” luôn chỉ hiệu suất trong quá khứ, không phải hiệu suất trong tương lai. Nếu bạn đọc rằng một quỹ có lợi nhuận 10% trong năm nay, điều đó có nghĩa là cho đến nay nó đã kiếm được 10% cho các nhà đầu tư khi bạn kết hợp việc tăng giá cổ phiếu với tiền lãi kiếm được.

5/5 - (1 bình chọn)