MỤC: Phân Tích Đầu Tư

So sánh Quỹ vốn chủ sở hữu và Quỹ trái phiếu

so-sanh-quy-von-chu-so-huu-va-quy-trai-phieu-ifund

Quỹ vốn chủ sở hữu (hay quỹ cổ phần) và quỹ trái phiếu là hai trong số nhiều phương tiện đầu tư phổ biến hiện nay, được nhiều nhà đầu tư quan tâm và lựa chọn để tạo thu nhập. Ngoài ra còn một số phương tiện đầu tư khác như bất động sản, quỹ […]

So sánh Quỹ trái phiếu và Chứng chỉ tiền gửi

so-sanh-quy-trai-phieu-va-chung-chi-tien-gui-ifund

Các quỹ trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi hoạt động tương tự nhau ở chỗ cả hai khoản đầu tư đều tạo ra thu nhập. Các trái chủ và người sở hữu tài khoản chứng chỉ tiền gửi đều là những chủ nợ, họ cho các doanh nghiệp, chính phủ hoặc ngân hàng vay […]

Sự khác biệt giữa cổ phiếu, trái phiếu và quỹ mở

su-khac-biet-giua-co-phieu-trai-phieu-va-quy-mo-ifund

Đối với những nhà đầu tư mới, việc tìm hiểu tất cả các sản phẩm tài chính khác nhau có thể là một công đoạn phức tạp và khó khăn. Có rất nhiều khái niệm phổ biến như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ mở, tỷ suất, cổ tức, lãi suất coupon,.v.v. Nếu bạn đang tìm […]

So sánh danh mục đầu tư đa dạng và không đa dạng

so-sanh-danh-muc-dau-tu-da-dang-va-khong-da-dang-ifund

Quỹ mở thường sử dụng phương pháp đầu tư an toàn bằng cách đặt tiền của các nhà đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau. Lý do mà nhiều nhà đầu tư chọn danh mục đầu tư đa dạng vì họ nhận ra rằng các điều kiện kinh tế và thị trường ảnh […]

Cách để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn!

cach-de-da-dang-hoa-danh-muc-dau-tu-cua-ban-ifund

Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn với nhiều loại tài sản khác nhau là một trong những chìa khóa để đạt được lợi nhuận ổn định và giảm thiểu rủi ro trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, việc lựa chọn và phân bổ tài sản hợp lý để tạo ra một […]

So sánh quỹ mở siêu ngắn hạn với quỹ thanh khoản

so-sanh-quy-mo-sieu-ngan-han-voi-quy-thanh-khoan-ifund

Đầu tư quỹ mở đã trở thành một lựa chọn đầu tư phổ biến ở Việt Nam. Người ta có thể đầu tư cả ngắn hạn và dài hạn vào quỹ mở. Đối với các khoản đầu tư ngắn hạn vào quỹ mở, bạn có thể bắt gặp các quỹ siêu ngắn hạn và quỹ […]

So sánh Quỹ thanh khoản với Quỹ chứng khoán nợ

so-sanh-quy-thanh-khoan-voi-quy-chung-khoan-no-ifund

Trong khi lựa chọn đầu tư vào quỹ mở, các nhà đầu tư thường có sự nhầm lẫn giữa Quỹ chứng khoán nợ và Quỹ thanh khoản. Vì cả hai loại quỹ này đều là quỹ mở, trong đó, đầu tư phần lớn giá trị tài sản ròng (NAV) vào các chứng khoán có thu […]

So sánh Quỹ thu nhập cố định với Tiền gửi cố định

so-sanh-quy-thu-nhap-co-dinh-voi-tien-gui-co-dinh-ifund

Đối với những người mới bắt đầu, có sự khác biệt lớn giữa quỹ thu nhập cố định và tiền gửi cố định mà nhiều nhà đầu tư khó nhận ra. Chúng ta cùng xem xét và so sánh cả hai hình thức đầu tư này để giúp bạn hiểu đâu là lựa chọn đầu […]

Quỹ mở và tiền gửi cố định: Sản phẩm nào tốt hơn?

quy-mo-va-tien-gui-co-dinh-san-pham-nao-tot-hon-ifund

Giữa quỹ mở và tiền gửi cố định, khoản đầu tư nào sẽ tốt hơn? Đây dường như là câu hỏi phổ biến nhất của các nhà đầu tư hiện nay. Bài viết này sẽ cung cấp thêm thông tin về quỹ mở và tiền gửi cố định, để giúp bạn hiểu rõ hơn về […]

So sánh Quỹ đầu tư chứng khoán nợ với Tiền gửi cố định

so-sanh-quy-chung-khoan-no-voi-tien-gui-co-dinh-ifund

Đối với các nhà đầu tư thận trọng, những người không thích chứng kiến nhiều biến động trong danh mục đầu tư và hài lòng với mức lợi nhuận khiêm tốn, nên đầu tư vào các sản phẩm có thu nhập cố định. Trước đây, sản phẩm đầu tư có thể đem lại dòng thu […]