MỤC: Kiến Thức

Giúp bạn quản lý tài sản thông minh & hiệu quả

Lãi suất của quỹ mở là gì?

Khi bạn đầu tư vào một quỹ tương hỗ, bạn muốn kiếm tiền. Bạn có thể kiếm tiền đó dưới dạng thu nhập hoặc tăng trưởng. Tăng trưởng có nghĩa là giá trị của cổ phiếu quỹ tương hỗ của bạn tăng lên. Thu nhập có nghĩa là bạn được trả cổ tức hoặc lãi […]