Đánh giá Quỹ Trái phiếu về rủi ro và lợi nhuận

danh-gia-quy-trai-phieu-ve-rui-ro-va-loi-nhuan-ifund

Quỹ mở trái phiếu là một giải pháp tuyệt vời để nắm giữ danh mục đầu tư đa dạng gồm các chứng khoán có thu nhập cố định, có thể cung cấp dòng thu nhập đều đặn với rủi ro tương đối thấp hơn so với cổ phiếu nói chung. Tuy là ít biến động hơn, nhưng các quỹ trái phiếu vẫn phải được đánh giá về mặt rủi ro và lợi nhuận.

Hiểu rủi ro của Quỹ Trái phiếu

Tất nhiên, việc hiểu rõ các rủi ro của quỹ trái phiếu nên là ưu tiên hàng đầu trước khi lựa chọn đầu tư. Có nhiều loại rủi ro liên quan đến trái phiếu, chẳng hạn như: rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, thị trường, rủi ro quản lý và các vấn đề về thanh khoản đều được các nhà đầu tư quỹ trái phiếu quan tâm.

Đầu tư chứng khoán là đầu tư có rủi ro, trái phiếu cũng vậy. Tuy nhiên, hầu hết các quỹ mở trái phiếu đều cung cấp một danh mục đầu tư đủ đa dạng để hạn chế hết mức có thể những loại rủi ro này. So với cổ phiếu và nhiều loại tài sản khác thì quỹ trái phiếu vẫn là một khoản khoản đầu tư khá an toàn.

hieu-rui-ro-cua-quy-trai-phieu-ifund

Rủi ro lãi suất của quỹ trái phiếu

Lợi tức của quỹ trái phiếu phụ thuộc nhiều vào sự thay đổi của lãi suất chung. Cụ thể, khi lãi suất tăng, giá trị của trái phiếu giảm, do đó ảnh hưởng đến lợi tức quỹ trái phiếu.

Để hiểu rủi ro lãi suất, bạn phải hiểu thời hạn. Thời hạn, theo cách hiểu đơn giản nhất, là thước đo độ nhạy cảm của quỹ trái phiếu đối với sự thay đổi lãi suất. Thời gian đáo hạn trung bình là thời gian bình quân đến ngày đáo hạn của trái phiếu trong danh mục đầu tư được biểu thị bằng năm. Thời gian đáo hạn trung bình càng dài, danh mục đầu tư càng nhạy cảm với lãi suất.

lai-suat-cua-quy-trai-phieu-ifund

Rủi ro tín dụng của quỹ trái phiếu

Các trái phiếu sẽ được các cơ quan tín dụng thẩm định và đánh giá mức độ rủi ro, gọi là xếp hạng tín dụng. Các tổ chức xếp hạng, chẳng hạn như Standard & Poor’s (S&P) và Moody’s chia trái phiếu là hai loại:

Trái phiếu ở cấp độ đầu tư: Là những trái phiếu có xếp hạng tín dụng cao, chẳng hạn như trái phiếu chính phủ hay trái phiếu được phát hành bởi những tập đoàn lớn,… hầu hết các quỹ trái phiếu uy tín đều bao gồm các trái phiếu có chất lượng tín dụng tốt.

Trái phiếu dưới mức đầu tư: Là các trái phiếu có xếp hạng tín dụng thấp nhất, còn được gọi là trái phiếu rác hay trái phiếu lãi suất cao. Một số quỹ trái phiếu cũng bao gồm bao gồm loại trái phiếu này trong danh mục đầu tư nhưng với tỷ lệ thấp (khoảng dưới 10%) nên có thể mang lại rủi ro nhiều hơn cùng với tiềm năng lợi nhuận cao hơn so với các quỹ khác

Hầu hết các quỹ trái phiếu đều có mức độ da dạng hoá đủ để hạn chế rủi ro, nhưng xếp hạng tín dụng trung bình của quỹ trái phiếu sẽ ảnh hưởng đến sự biến động của quỹ này.

rui-ro-tin-dung-cua-quy-trai-phieu-ifund

Lợi nhuận của quỹ trái phiếu

Phân tích lợi tức khi đến hạn

Không giống như các quỹ cổ phiếu, hiệu suất hoạt động trong quá khứ của các quỹ trái phiếu không thể hiện được tiềm năng lợi nhuận trong tương lai của chúng vì lãi suất thị trường luôn thay đổi. Thay vì xem xét lợi nhuận trong quá khứ, tốt hơn nhà đầu tư nên phân tích lợi tức khi đến hạn của quỹ trái phiếu, điều này sẽ cung cấp cho bạn một ước tính gần đúng về lợi tức dự kiến hàng năm của quỹ trái phiếu.

Xem xét danh mục đầu tư

Khi phân tích lợi nhuận của quỹ trái phiếu, bạn cũng nên xem xét các khoản đầu tư có thu nhập cố định khác nhau mà quỹ nắm giữ. Mỗi quỹ trái phiếu đều có khả năng nắm giữ một hoặc nhiều loại trái phiếu khác nhau đồng thời cũng có rủi ro lãi suất riêng.
Năm loại chứng khoán thu có thu nhập cố định thường được tìm thấy trong danh mục đầu tư của quỹ trái phiếu là:

  • Trái phiếu chính phủ
  • Trái phiếu doanh nghiệp
  • Chứng khoán được bảo vệ khỏi lạm phát
  • Chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp
  • Chứng khoán đảm bảo bằng tài sản

Bởi vì các loại chứng khoán nợ này có lãi suất và rủi ro tín dụng khác nhau, bổ sung cho nhau, do đó, nếu được kết hợp một cách cân bằng thì sẽ giúp điều chỉnh được rủi ro về lãi suất của quỹ trái phiếu.

xem-xet-danh-muc-dau-tu-ifund

Đánh giá quỹ trái phiếu

Để phân tích một quỹ mở trái phiếu, nhà đầu tư cần tập trung vào một số yếu tố chính để đưa ra những nhận định về rủi ro và lợi nhuận, sau đó dự đoán về những biến động và mức lợi tức trong tương lai của quỹ

Việc đánh giá tiềm năng của một quỹ trái phiếu có thể là một công đoạn phức tạp đối với nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư mới hoặc những nhà đầu tư không có nhiều thời gian để nghiên cứu. Do đó, để giảm bớt khó khăn trong việc lựa chọn quỹ mở trái phiếu phù hợp, nhà đầu tư có thể lựa chọn những quỹ uy tín, lâu năm để xem xét danh mục đầu tư và lãi suất kì vọng của quỹ

danh-gia-quy-trai-phieu-ifund

Chẳng hạn như sản phẩm Quỹ đầu tư trái phiếu (TCBF) thuộc Quỹ mở iFund của Techcom Securities (TCBS). 100% tài sản của Quỹ được đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ và chứng chỉ tiền khác tốt nhất thị trường giúp hạn chế tối đa các rủi ro liên quan đến tín dụng của trái phiếu.

Với lợi nhuận mục tiêu là 8%/năm, mang lại nguồn thu nhập ổn định lâu dài và hạn chế sự rủi ro trước những biến động của thị trường chứng khoán.

Việc tham gia Quỹ mở trái phiếu TCBF rất đơn giản, nhà đầu tư chỉ cần mở tài khoản TCBS và đặt lệnh mua chứng chỉ quỹ hoàn toàn trực tuyến. Hướng dẫn mở tài khoản tại đây