Đa dạng hóa danh mục đầu tư có lợi ích gì?

Trong thế giới đầu tư, có một điều chắc chắn – thị trường sẽ lên xuống khi các nền kinh tế trải qua các chu kỳ tăng trưởng khác nhau, kéo theo cảm xúc của nhà đầu tư. Quản lý những cảm xúc như vậy, ở cả đỉnh và đáy của thị trường, là một trong những dấu hiệu nổi bật của các nhà đầu tư thành công. Bất kể điều gì xảy ra trên thị trường, một danh mục đầu tư đa dạng có thể giúp bạn chuẩn bị để tập trung vào dài hạn, biết rằng tiền của bạn đang làm việc cho bạn.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư là gì?

Đa dạng hóa có nghĩa là nắm giữ nhiều loại đầu tư khác nhau trong danh mục đầu tư của bạn. Khi chọn cách đa dạng hóa, hãy bắt đầu với hồ sơ nhà đầu tư của bạn. Sự kết hợp thích hợp của các loại tài sản cơ bản – tiền mặt, thu nhập cố định và cổ phiếu (hỗn hợp tài sản của bạn) sẽ phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư của bạn và các yếu tố khác như thời gian và sự thoải mái với sự biến động. Trong mỗi loại tài sản, mỗi khoản đầu tư có thể hoạt động như một khối xây dựng với mục tiêu tạo ra một danh mục đầu tư có nền tảng vững chắc.

Như thế nào là một danh mục đầu tư đa dạng?

Các khoản đầu tư tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt có thể cung cấp cho bạn một cơ sở ổn định cho danh mục đầu tư của bạn và dễ dàng tiếp cận tiền mặt để khai thác trong thời gian ngắn. Một nhược điểm tiềm ẩn – lợi nhuận có thể không theo kịp lạm phát.

Các khoản đầu tư Thu nhập cố định tạo ra dòng tiền và có thể cung cấp một số ổn định cho danh mục đầu tư của bạn. Có thể nhạy cảm với các biến động của lãi suất. Khám phá và tìm hiểu thêm trong Thu nhập cố định: Khái niệm cơ bản.

Đầu tư cổ phiếu mang lại tiềm năng tăng trưởng dài hạn lớn nhất cùng với mức độ rủi ro cao hơn. Khám phá và tìm hiểu thêm trong Chứng khoán: Hiểu mối quan hệ Rủi ro-Lợi nhuận.

Tác dụng của việc đa dạng hóa danh mục đầu tư

Các thị trường tài chính thường không di chuyển cùng lúc với nhau. Ngoài ra, không ai có thể dự đoán một cách đáng tin cậy cách một loại tài sản cụ thể sẽ hoạt động như thế nào trong bất kỳ năm nhất định nào. Một loại tài sản có thể dẫn đầu thị trường trong khi những loại tài sản khác tụt hậu và nó có thể hoàn toàn khác trong năm tới.

Khi thị trường sẽ luôn biến động, việc đầu tư vào một số khoản đầu tư trong một tổ hợp đa dạng giữa cổ phiếu, thu nhập cố định và tiền mặt có thể giúp bảo vệ danh mục đầu tư của bạn khỏi sự sụt giảm giá trị. Khái niệm đằng sau sự đa dạng hóa là những tài sản đang tăng giá trị có thể bù đắp cho những tài sản khác có thể đang giảm. Điều này có thể giúp giảm thiểu rủi ro tổng thể trong danh mục đầu tư của bạn và thu lợi nhuận ổn định theo thời gian.

Các cách để đa dạng hóa danh mục

Các nhà đầu tư sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, bao gồm:

Đa dạng địa lý

đa dạng hóa tài sản trên toàn cầu có thể giúp giảm thiểu rủi ro tiếp xúc với bất kỳ quốc gia nào và có thể giúp bạn tiếp cận với các cơ hội không có ở trong nước

Lĩnh vực kinh tế

Bằng cách nắm giữ các khoản đầu tư trên nhiều ngành, bạn có thể bảo vệ danh mục đầu tư của mình khỏi sự suy thoái trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Số lượng và mức độ tập trung của các khoản nắm giữ

Một số lượng lớn hơn, đa dạng hơn các khoản đầu tư mà ít tập trung hơn vào bất kỳ một khoản nắm giữ nào, có thể làm giảm mức độ rủi ro của danh mục đầu tư đối với các rủi ro cụ thể của công ty.

Phong cách quản lý

Đa dạng hóa theo phong cách quản lý có thể giúp lợi nhuận danh mục đầu tư suôn sẻ khi các phong cách quản lý khác nhau phản ứng duy nhất với các điều kiện thị trường.

Vốn hóa thị trường

Đa dạng hóa theo quy mô – các công ty có vốn hóa nhỏ, vốn hóa trung bình hoặc vốn hóa lớn – có thể cung cấp cho bạn một loạt các khoản đầu tư với khả năng tiếp xúc với các cơ hội thị trường rộng lớn.

Đầu tư thay thế

Nhiều khoản đầu tư thuộc danh mục này vì chúng thường không di chuyển đồng bộ với các loại tài sản truyền thống. Ví dụ bao gồm ủy thác đầu tư bất động sản, sản phẩm có cấu trúc, kim loại quý và hơn thế nữa.

Đầu tư quỹ mở để sở hữu danh mục đa đầu tư đa dạng dễ dàng hơn

Công cụ Phân tích danh mục đầu tư cho phép bạn dễ dàng xem kết hợp các khoản đầu tư và mức độ đa dạng hóa trong danh mục đầu tư của mình để theo dõi rủi ro. Đi sâu vào tình hình kinh doanh khu vực và khu vực, hoặc kiểm tra tài sản nắm giữ của bạn để xem bạn có thể tập trung ở đâu. Tìm Trình phân tích danh mục đầu tư trong Danh mục đầu tư của tôi. Bạn cũng có thể xem các khoản nắm giữ của mình theo Asset Mix trên trang Holdings của bạn.

RBC Global Asset Management cung cấp các Mô hình Phân bổ Tài sản dựa trên các loại nhà đầu tư khác nhau có thể giúp bạn chọn kết hợp các khoản đầu tư phù hợp để đạt được mục tiêu dài hạn của mình. Sử dụng chúng như một tài liệu tham khảo để thông báo các quyết định của bạn.