Chuyển tiền đầu tư

  • Chuyển khoản trực tuyến từ tài khoản chứng khoán TCBS ra tài khoản Techcombank được hoàn tất ngay lập tức và hoàn toàn miễn phí.
  • Nội dung nộp tiền được thực hiện theo mẫu:
    TCBS Nguyen Van A 105Cxxxxxx nop tien vao tai khoan chung khoan
  • Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán là dịch vụ hỗ trợ vốn cho khách hàng. Khách hàng có thể ứng một phần hay toàn bộ số tiền đã bán chứng khoán trước thời hạn thanh toán để mua chứng khoán hoặc vào các mục đích khác.
  • Khách hàng mang CMND/CCCD đến quầy giao dịch của TCBS hoặc Chi nhánh Techcombank để làm thủ tục đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng.