Chiến lược Đầu tư Cân bằng là gì?

chien-luoc-dau-tu-can-bang-la-gi-ifund

Khi xác định lựa chọn chiến lược đầu tư, nhà đầu tư cần phải xem xét khả năng chịu rủi ro khách quan và chủ quan của bản thân, dựa theo giá trị tài sản ròng hiện có và mức thu nhập mà bạn mong muốn. Trong đó, chiến lược đầu tư cân bằng có thể là giải pháp mà bạn đang tìm kiếm.

Như thế nào là chiến lược đầu tư cân bằng?

Chiến lược đầu tư cân bằng là chiến lược kết hợp hai hay nhiều loại tài sản trong một danh mục đầu tư nhằm cố gắng cân bằng giữa tỷ lệ rủi ro và tiềm năng lợi nhuận.

Thông thường, danh mục đầu tư cân bằng sẽ bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu được chia theo tỷ lệ bằng hoặc gần bằng nhau, chẳng hạn như 60% đối với cổ phiếu và 40% đối với trái phiếu.

Một danh mục đầu tư cân bằng cũng có thể chứa phần nhỏ tỷ lệ tiền mặt hoặc các khoản đầu tư siêu ngắn hạn để phục vụ cho mục đích thanh khoản.

nhu-the-nao-la-chien-luoc-dau-tu-can-bang-ifund

Mục tiêu của một chiến lược đầu tư

Có nhiều chiến lược khác nhau để xây dựng một danh mục đầu tư, tùy thuộc vào sở thích và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.

Chiến lược bảo toàn vốn

Một trong những chiến lược đầu tư phổ biến là bảo toàn vốn và thu nhập hiện tại.

Danh mục đầu tư theo chiến lược này thường bao gồm các khoản đầu tư an toàn nhưng có lợi suất thấp hơn, chẳng hạn như chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu ở cấp đầu tư (có chất lượng tín dụng tốt), các khoản đầu tư ngắn hạn và một số cổ phiếu có trả cổ tức.

Các chiến lược như vậy phù hợp với các nhà đầu tư quan tâm đến việc bảo toàn vốn đã có và ít quan tâm đến việc tăng trưởng vốn gốc.

Chiến lược tăng trưởng

Măc khác, ngược lại với chiến lược bảo toàn vốn, còn có chiến lược đầu tư nhằm tăng trưởng. Các chiến lược này thường hoạt động tích cực hơn vào bao gồm tỷ lệ cổ phiếu cao hơn, có cả các công ty vốn hóa nhỏ.

Nếu sở hữu các chứng khoán có thu nhập cố định, thì cũng là những sản phẩm có xếp hạng tín dụng thấp hơn hoặc kém an toàn hơn nhưng mang lại lợi suất cao hơn, chẳng hạn như cổ phiếu ưu đãi hoặc trái phiếu doanh nghiệp có lợi suất cao.

Chiến lược tăng trưởng phù hợp với các nhà đầu tư trẻ tuổi có khả năng chấp nhận rủi ro cao, những người thoải mái chấp nhận sự biến động ngắn hạn lớn hơn để đổi lấy tiềm năng lợi nhuận dài hạn tốt hơn.

chien-luoc-tang-truong-ifund

Chiến lược đầu tư cân bằng

Các nhà đầu tư đang phân vân giữa hai sự lựa chọn này có thể xem xét chiến lược đầu tư cân bằng. Đây là chiến lược có sự kết hợp giữa phương pháp bảo toàn vốn gốc và tăng trưởng.

Ví dụ: một danh mục đầu tư cân bằng có thể bao gồm 25% cổ phiếu trả cổ tức, 25% cổ phiếu vốn hóa nhỏ, 25% trái phiếu chính phủ và 25% trái phiếu doanh nghiệp có chất lượng tín dụng tốt. Các thông số này có thể được tinh chỉnh tuỳ theo sản phẩm đầu tư cụ thể.

Hầu hết các nhà đầu tư lựa chọn chiến lược cân bằng để tìm kiếm các tăng trưởng lợi nhuận một cách khiêm tốn trên số vốn ban đầu, cùng với khả năng bảo toàn vốn cao.

Trước đây, những nhà đầu tư cá nhân thường phải xây dựng danh mục đầu tư của mình theo cách thủ công bằng việc mua các khoản đầu tư riêng lẻ. Ngoài ra, còn phải dựa vào các chuyên gia như cố vấn đầu tư hoặc các dịch vụ được cung cấp thông qua các tổ chức tài chính.

Ngày nay, có các quỹ đầu tư với nền tảng đầu tư tự động cho phép bạn tự động đầu tư vào một loạt các chứng khoán được tổ chức theo một chiến lược cụ thể. Quá trình đa dạng hoá danh mục đầu tư dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Quỹ đầu tư cân bằng

Quỹ cân bằng là một quỹ đầu tư mở bao gồm cả hai thành phần là cổ phiếu và trái phiếu, ngoài ra cũng có thể chứa một tỷ lệ nhỏ các khoản đầu tư ngắn hạn trong danh mục đầu tư.

Hầu hết các quỹ cân bằng đều gắn với một tỷ lệ tương đối cố định giữa cổ phiếu và trái phiếu, chẳng hạn như 60% cổ phiếu với 40% trái phiếu. Quỹ mở cân bằng nắm giữ các khoản đầu tư được cân bằng giữa vốn chủ sở hữu và chứng khoán nợ, với mục tiêu chiến lược là kết hợp giữa tăng trưởng và thu nhập. Điều này dẫn đến cái tên “quỹ cân bằng”. Quỹ mở cần bằng hướng đến các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự một nguồn thu nhập ổn định với mức rủi ro thấp.

quy-dau-tu-can-bang-ifund

Chiến lược đầu tư của quỹ mở iFund – Techcombank

Quỹ mở iFund là một quỹ đầu tư cân bằng được thiết kế bởi Công ty chứng khoán Techcom Securities (TCBS) thuộc quản lý của ngân hàng Techcombank

Danh mục đầu tư của iFund bao gồm Cổ phiếu, trái phiếu và các trái phiếu siêu ngắn hạn. Do đó, chiến lược đầu tư của quỹ mở iFund là mang lại nguồn thu nhập ổn định và bảo toàn vốn gốc cho các nhà đầu tư.

Ngoài ra, khi tham gia iFund, bạn có thể chọn các sản phẩm đầu tư riêng biệt bao gồm Quỹ trái phiếu TCBF, Quỹ cổ phiếu TCEFQuỹ trái phiếu siêu ngắn hạn TCFFF. Mỗi sản phẩm sẽ đem lại tiềm năng lợi nhuận và mức độ rủi ro riêng, phù hợp với sở thích cá nhân của bạn

Để mua chứng chỉ quỹ iFund, bạn cần mở tài khoản TCBS tại website: https://iwp.tcbs.com.vn/105C730690, rồi tiến hành nạp tiền vào tài khoản chứng khoán này để đặt mua chứng chỉ. Hướng dẫn nhà đầu tư mở tài khoản chi tiết tại đây

quy-mo-ifund-la-mot-giai-phap-danh-cho-ban