Cách đọc báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là một trong những tài liệu không thể thiếu trong lĩnh vực đầu tư chính khoán. Đọc báo cáo tài chính là một công việc đòi hỏi sự thận trọng của người liên quan. Đây cũng được xem là một công việc không thể thiếu trong các công ty, doanh nghiệp. Cách đọc báo cáo tài chính như thế nào để dễ hiểu? Đây chính là vấn đề trăn trở của nhiều nhà đầu tư. Những điều này luôn mang đến cho mọi người một cảm giác lo lắng và sợ hãi vì dễ bị lỗi. Để giúp bạn không còn lăn tăn trong việc cung cấp các số liệu quan trọng trong báo cáo tài chính đến mời người. Hôm nay, iFund xin gửi đến bạn hướng dẫn đọc báo cáo tài chính dễ dàng nhất. Mời bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Cách đọc báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được hiểu như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Luật Kế toán số 88/2015/QH13, báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán, được trình bày theo mẫu biểu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Tham khảo bài viết: NAV là gì trong chứng khoán?

Chúng ta có thể hiểu: báo cáo tài chính là những báo cáo được tổng hợp đầy đủ, cung cấp mọi thông tin liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Báo cáo thường được công bố định kỳ vào cuối mỗi quý và vào cuối năm. Dựa vào báo cáo tài chính, có thể thấy được khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của doanh nghiệp; từ đó đưa ra những hướng đi giúp doanh nghiệp phát triển hơn và có sự tăng trưởng vượt bậc về doanh số trong tương lai.

Hiểu về báo cáo tài chính

Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Thường thì báo cáo tài chính sẽ được nộp định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo quy định chung. Đối với mỗi cơ quan, doanh nghiệp khác nhau thì sẽ có lịch trình nộp không giống nhau. Cụ thể như sau:

Đối với doanh nghiệp Nhà nước

Thời hạn nộp báo cáo tài chính theo quý: chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý. Riêng các công ty mẹ, tổng công ty Nhà nước thì hạn chậm nhất sẽ là 45 ngày. Các đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, tổng công ty Nhà nước sẽ nộp cho công ty mẹ theo thời hạn do công ty mẹ quy định.

Thời hạn nộp BCTC của doanh nghiệp

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm: chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Các công ty mẹ, tổng công ty Nhà nước sẽ có hạn chậm nhất là 90 ngày. Các đơn vị kế toán trực thuộc sẽ nộp BCTC cho công ty mẹ theo thời hạn quy định.

Đối với các doanh nghiệp khác

Doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính định kỳ hàng năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Các đơn vị kế toán khác chậm nhất là 90 ngày.

Còn các đơn vị kế toán trực thuộc sẽ nộp báo cáo tài chính theo năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn quy định.

Cách đọc báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp khác

Hướng dẫn cách đọc báo cáo tài chính 

Có 3 bước quan trọng mà bạn không thể bỏ qua khi đọc báo cáo tài chính. Đó là:

Bước 1: Ý kiến của kiểm toán viên

Với bước này sẽ cho chúng ta thấy được việc phân tích sẽ thực hiện sau khi cuộc kiểm toán kết thúc. Hoặc trường hợp doanh nghiệp không thực hiện kiểm toán; vẫn có thể sử dụng báo cáo tài chính sau khi cơ quan thuế kiểm tra.

Cách đọc báo cáo tài chính

Bước 2: Đọc hiểu báo cáo tình hình tài chính

Thứ tự đọc báo cáo tài chính mà chúng ta cần phải nắm rõ như sau:

 • Liệt kê các khoản mục lớn trong tài sản – nguồn vốn.
 • Tính toán tỷ trọng các khoản mục trong tổng tài sản, nguồn vốn.
 • Nhận xét về sự biến động lớn trong các khoản mục và tìm hiểu nguyên nhân.
 • Đánh giá về sự mất cân đối tài chính thông qua vốn lưu động thuần.

Qua đó, nhà đầu tư cần biết đến công thức tính vốn lưu động thuần. Theo đó:

Vốn lưu động thuần = Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn

Đọc báo cáo tình hình tài chính

Bước 3: Đọc hiểu báo cáo hoạt động

Tình hình hoạt động của công ty, doanh nghiệp sẽ được tổng quát qua báo cáo hoạt động. Và với bước 3 này bạn có hai cách để đọc hiểu báo cáo hoạt động.

 • Cách 1: Tách riêng doanh thu, chi phí, lợi nhuận. và thực hiện tính tỷ trọng từng doanh thu, chi phí trong tổng doanh thu; hay tổng chi phí và nhận xét về chỉ tiêu đó.
 • Cách 2: Tính các chỉ tiêu về khả năng sinh lời: ROS (tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu), ROA (tỷ suất lợi nhuận trên tài sản), ROE (tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ).
Đọc hiểu tình hình hoạt động

Hướng dẫn cách đọc báo cáo tài chính công ty chứng khoán Techcom Securities

Nếu như đã tham gia vào chứng khoán thì chắc hẳn bạn sẽ biết đến công ty chứng khoán Techcom Securities. Đây là công ty có lợi nhuận cũng như vốn hoá thị trường cao, được nhiều người tin tưởng. Việc đọc báo cáo tài chính của TCBS được thực hiện như sau:

 • Trình tự đọc báo cáo tài chính: Đọc từ đầu đến cuối
 • Đọc bảng cân đối kế toán
 • Phân tích bảng cân đối kế toán chứng khoán
 • Đọc và phân tích kết quả kinh doanh chứng khoán Techcom Securities (TCBS)
 • Nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán TCBS phản ánh 
 • Đọc  và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ chứng khoán
 • Đọc – phân tích thuyết minh báo cáo tài chính
Cách đọc báo cáo tài chính

Cách đọc báo cáo tài chính thật sự không phức tạp như bạn nghĩ. Tuy nhiên, để đọc được thì bạn cần nắm rõ về doanh nghiệp cũng như hoạt động có liên quan. Trên đây là tóm tắt về cách đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp TCBS. Hy vọng với những thông tin này sẽ mang đến cho bạn được nguồn kiến thức thú vị. Cảm ơn bạn đã luôn quan tâm và theo dõi các bài viết đến từ iFund. Chúc bạn đầu tư hiệu quả!

Bài viết liên quan