Các quỹ mở đầu tư trái phiếu có bị ảnh hưởng bởi lãi suất không?

cac-quy-mo-dau-tu-trai-phieu-co-bi-anh-huong-boi-lai-suat-khong-ifund

Giá của trái phiếu mặc dù thường ít biến động hơn giá cổ phiếu, nhưng vẫn có thể dao động trên thị trường thứ cấp. Những yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá trái phiếu như thay đổi về xếp hạng tín dụng hoặc biến động của lãi suất hiện hành. Vậy liệu quỹ mở đầu tư trái phiếu có bị ảnh hưởng bởi những yếu tố này không?

1. Quỹ mở đầu tư trái phiếu và thị trường trái phiếu

1.1. Thị trường trái phiếu

Trái phiếu là gì? Trái phiếu là một loại chứng khoán nợ (hay chứng khoán có thu nhập cố định).

Khi nhà đầu tư mua một trái phiếu nghĩa là đang cho tổ chức phát hành trái phiếu vay tiền. Tổ chức này có thể là chính phủ, một doanh nghiệp hoặc một thành phố, để đổi lấy các khoản thanh toán lãi suất định kỳ và lời hứa sẽ trả lại số tiền bạn đã bỏ ra để mua trái phiếu vào một ngày nhất định trong tương lai.

Sau đợt chào bán lần đầu ra công chúng, nhiều trái phiếu sẽ được giao dịch trên thị trường thứ cấp, nơi mà giá của chúng có thể dao động. Nếu nhà đầu tư giữ trái phiếu của mình cho đến ngày đáo hạn, bạn có thể sẽ nhận lại được toàn bộ mệnh giá của trái phiếu (số tiền mua trái phiếu ban đầu). Trong trường hợp muốn bán trái phiếu trước khi đáo hạn thì nhà đầu tư có thể nhận được số tiền lớn hơn hoặc thấp hơn mệnh giá.

dau-tu-trai-phieu-tai-chinh-ifund

1.2. Quỹ mở trái phiếu

Quỹ trái phiếu là một quỹ mở đầu tư chủ yếu vào các loại trái phiếu. Quỹ mở có xu hướng cung cấp cho nhà đầu tư một danh mục trái phiếu đa dạng, giúp nhà đầu tư không cần phải tốn nhiều tiền cũng như thời gian để nghiên cứu xếp hạng tín dụng của các tổ chức phát hành.

Khi đầu tư trái phiếu trực tiếp, nhà đầu tư thường sẽ được trả lãi 6-12 tháng một lần. Trong khi đó, với quỹ mở trái phiếu, nhà đầu tư có thể nhận được các khoản thanh toán lãi suất hàng tháng hoặc hàng quý.

Có vô số loại quỹ mở trái phiếu khác nhau phù hợp với các mục tiêu đầu tư tài chính khác nhau. Chẳng hạn như một số quỹ sẽ quan tâm đến việc tạo ra lãi suất ổn định từ các trái phiếu có chất lượng tín dụng tốt và an toàn hơn, trong khi đó, một số quỹ khác lại tìm kiếm tiềm năng lãi suất cao hơn từ các trái phiếu rác (trái phiếu lãi suất cao) nhưng có rủi ro cao hơn.

2. Mối quan hệ giữa lãi suất và giá trái phiếu là gì?

Giá trái phiếu trên thị trường thứ cấp có xu hướng biến động ngược chiều với lãi suất hiện hành. Cụ thể, giá trái phiếu sẽ giảm khi lãi suất tăng và ngược lại.

Sự biến động về giá do lãi suất không liên quan đến chất lượng tín dụng của trái phiếu hay khả năng thanh toán nợ của tổ chức phát hành. Nó liên quan đến sự cạnh tranh về lợi nhuận.

Ví dụ: giữa một trái phiếu được bán với giá 100.000 VNĐ trên thị trường thứ cấp và trả lãi suất 3%/năm, với một trái phiếu mới phát hành có mệnh giá tương đương nhưng trả lãi cao hơn là 4,5%/năm thì nhà đầu tư sẽ có xu hướng mua các trái phiếu mới phát hành. Khi đó, giá thị trường của trái phiếu 3% phải giảm để mang lại cho người mua lợi nhuận đầu tư tương đương.

moi-quan-he-giua-lai-suat-va-gia-trai-phieu-la-gi-ifund

3. Quỹ mở trái phiếu và rủi ro lãi suất

Vì giá thị trường của trái phiếu có xu hướng giảm khi lãi suất hiện hành tăng lên, nên quỹ mở đầu tư trái phiếu cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi sự biến động của lãi suất. Sự sụt giảm giá trị thị trường này sẽ được phản ánh trong giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ.

Các khoản đầu tư trái phiếu trong quỹ có khả năng bị lỗ về giá trị khi lãi suất hiện hành tăng và lúc đó quỹ sẽ chuyển khoản lỗ này cho các nhà đầu tư của quỹ

Tuy nhiên, vì quỹ trái phiếu đầu tư vào nhiều loại trái phiếu khác nhau nên khi trái phiếu này giảm giá, một trái phiếu khác đang tăng giá sẽ bù đắp được các khoản lỗ. Từ đó giảm bớt rủi ro cho các nhà đầu tư.

Giá thị trường của quỹ trái phiếu bị ảnh hưởng như thế nào trong thời gian dài phụ thuộc vào việc quản lý quỹ. Nếu người quản lý quỹ chọn giữ trái phiếu trong danh mục đầu tư của mình đến ngày đáo hạn thì sẽ không bị mất tiền vốn mua trái phiếu ban đầu, nhưng nó sẽ tạo ra thu nhập từ lãi suất thấp hơn. Trong trường hợp người quản lý quỹ tích cực giao dịch các trái phiếu đang hiện hành để mua trái phiếu mới với lãi suất cao hơn, thì quỹ có khả năng sẽ bị lỗ vốn cho các khoản đầu tư của mình, nhưng lại tạo ra lợi nhuận từ tiềm năng lãi suất cao hơn.

rui-ro-lai-suat-ifund

4. Quỹ mở đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF) của Techcombank

Rủi ro lãi suất là rủi ro có thể xảy ra với tất cả các loại trái phiếu. Tuy nhiên, nếu có một danh mục đầu tư trái phiếu đủ đa dạng thì sẽ hạn chế được khả năng lỗ vốn do rủi ro này gây ra. Vì vậy, so với việc tự đầu tư trái phiếu trực tiếp thì tham gia quỹ trái phiếu là một lựa chọn đáng xem xét.

Trong số các quỹ mở đầu tư trái phiếu hiện nay thì Quỹ trái phiếu Techcom (TCBF), thuộc Quỹ mở iFund của Techcom Securities (TCBS), là được các nhà đầu tư quan tâm hơn cả bởi vì quỹ đầu tư vào những trái phiếu có chất lượng tín dụng tốt nhất trên thị trường để tạo ra lợi nhuận ổn định dài hạn cho nhà đầu tư.

Nếu bạn tìm kiếm một hình thức đầu tư tài chính được quản lý chuyên nghiệp, lãi suất tái đầu tư tự động và dễ dàng giao dịch trực tuyến, giúp bạn có một nền móng tài chính vững chắc hơn, chịu được những biến động về thụ nhập hàng tháng và giá trị đầu tư, thì hãy lựa chọn đầu tư quỹ trái phiếu TCBF

Để tham gia quỹ mở iFund cũng như quỹ trái phiếu TCBF, nhà đầu tư cần mở tài khoản TCBS cá nhân và bắt đầu đặt lệnh mua chứng chỉ quỹ với số tiền chỉ từ 10.000 VNĐ. Hướng dẫn nhà đầu tư cách mở tài khoản tại đây

han-che-rui-ro-tcbf-ifund