Biểu phí giao dịch quỹ đầu tư iFund tại Techcom Securities – TCBS (TCBF, TCEF, FlexiCA$H)

bieu-phi-giao-dich-quy-dau-tu-ifund

Quý khách vui lòng tham khảo biểu phí giao dịch quỹ mở iFund tại Techcom Securities (TCBS), bao gồm phí mua, bán và phí chuyển đổi giữa các Quỹ như sau:

1. Phí giao dịch mua, bán chứng chỉ quỹ iFund

Loại phí TCBF FlexiCA$H TCEF Ghi chú
Phí quản lý 1,2%/năm 1,2%/năm 1.2%/năm Đã tính vào NAV công bố
Phí phát hành 0%/giá trị lệnh mua 0%/giá trị lệnh mua 0%/giá trị lệnh mua
Phí mua lại Từ 0 đến dưới 6 tháng: 1%/giá trị lệnh bán 0%/giá trị lệnh bán Từ 0 đến dưới 6 tháng: 1%/giá trị lệnh bán Tính theo thời gian nắm giữ
Từ tròn 6 đến tròn 9 tháng: 0,75%/giá trị lệnh bán Từ tròn 6 đến tròn 9 tháng: 0,75%/giá trị lệnh bán
Từ trên 9 tháng đến tròn 12 tháng: 0,50%/giá trị lệnh bán Từ trên 9 tháng đến tròn 12 tháng: 0,50%/giá trị lệnh bán
Từ trên 12 tháng trở lên: 0%/giá trị lệnh bán Từ trên 12 tháng trở lên: 0%/giá trị lệnh bán

2. Phí chuyển đổi giữa các quỹ (phí và ưu đãi hoàn tiền tính trên % của lệnh bán chuyển đổi) áp dụng từ ngày 01/01/2021

Chuyển đổi từ FlexiCA$H sang các quỹ TCBF, TCEF phí 0%

Với các giao dịch bán chuyển đổi quỹ TCBF, TCEF thành công, khách sẽ được ưu đãi hoàn tiền vào tài khoản thụ hưởng nhận tiền bán quỹ trong 5 ngày làm việc đầu tiên của tháng kế tiếp, chi tiết như sau:

Chuyển đổi từ TCBF sang các chứng chỉ quỹ khác của các Quỹ do TCC quản lý

Thời gian nắm giữ Phí chuyển đổi
Từ 0 đến dưới 6 tháng 1%
Từ tròn 6 tháng đến tròn 9 tháng  0,75%
Từ trên 9 tháng đến tròn 12 tháng 0,5%
Từ trên 12 tháng trở lên 0,25%

Chuyển đổi từ TCEF sang các chứng chỉ quỹ khác của các Quỹ do TCC quản lý

Thời gian nắm giữ Phí chuyển đổi
Từ 0 đến dưới 6 tháng 1%
Từ tròn 6 tháng đến tròn 9 tháng  0,75%
Từ trên 9 tháng đến tròn 12 tháng 0,5%
Từ trên 12 tháng trở lên 0,25%

3. Phí chuyển tiền:

Phí chuyển tiền sau khi bán Chứng chỉ quỹ về tài khoản ngân hàng thụ hưởng của khách hàng được ngân hàng giám sát thu theo quy định của ngân hàng giám sát.

*Theo biếu phí của Ngân hàng Standard Chartered:

Quỹ TCBF: Phí (chưa bao gồm VAT) là 11,000 VND đối với các giao dịch dưới 500 triệu và 200,000 VND đối với các giao dịch lớn hơn hoặc bằng 500 triệu.

Quỹ TCEF: Phí (chưa bao gồm VAT) là 11,000 VND đối với các giao dịch dưới 500 triệu và 430,000 VND đối với các giao dịch lớn hơn hoặc bằng 500 triệu.

*Theo biếu phí của Ngân hàng BIDV:

Quỹ TCFF: 0.02% số tiền chuyển (chưa bao gồm VAT), tối thiểu là 4,000 VND, tối đa là 100,000 VND.

Bắt đầu tham gia đầu tư iFund tại đây: https://iwp.tcbs.com.vn/